Instalace membránové ČOV - benzínová stanice OMV Dunice | EuroClean.cz
EuroClean.cz / Realizované zakázky / Instalace membránové ČOV – benzínová stanice OMV Dunice

Instalace membránové ČOV – benzínová stanice OMV Dunice

Stanice pro čerpání paliv produkují několik druhů odpadních vod. Mezi ty klasické patří splaškové odpadní vody pocházející ze sociálního zařízení. Složením se tedy podobají běžným odpadním vodám z domácností, liší se ale poměrem základních makroprvků.

Vhodné je aby se tyto odpadní vody oddělovaly od ostatních odpadních vod např. technických (vody s příměsí benzínu a vody z myček) a aby byly vyvedeny samostatně do veřejné kanalizace. V případech, kdy se u benzínové stanice veřejná kanalizace nevyskytuje, vytváří se zde malé biologické čistírny odpadních vod.

Díky vyššímu poměru žlutých vod vůči tzv. hnědým vodám (návštěvníci více chodí na malou stranu), musí biologické čistírny potýkat s nevhodným poměrem amoniakálního dusíku vůči organickým látkám (CHSK). To může způsobovat přetížení kalu, který špatně vločkuje a sedimentuje.

Tento problém jsme na ČSPH při OMV Dunice vyřešili instalací membránové čistírny odpadních vod (MBR).

ČOV, která zde byla doposud, přestala po výměně majitele stanice kapacitně vyhovovat. Původní čistírna byla rozebrána a na její místo byla postavena nová.

Původní ČOV

Původní ČOV
Výstavba nové nádrže

Výstavba nové nádrže

Projektovou dokumentací byly stanoveny návrhové nátokové parametry:

Hydraulické zatížení:
Q24 10,4 m3/d
Qd 15,8 m3/d
Qh,max 4,1 m3/h
Látkové zatížení:
CHSKCr 857 mg/l 9,0 kg/d
BSK5 429 mg/l 4,5 kg/d
NL 393 mg/l 4,1 kg/d
Ncelk 78,6 mg/l 0,8 kg/d
Pcelk 17,9 mg/l 0,2 kg/d
pH 6,7–8,5
Teplota min 8 °C

Odtokové parametry stanovené vodoprávním úřadem:

Povolené množství vypouštěných přečištěných odpadních vod:
Prům. množství vypouštěných vod 0,12 l/s
Max. množství vypouštěných vod 1,14 l/s
Měsíční množství vypouštěných vod 312 m3/měsíc
Roční množství vypouštěných vod 3,796 tis. m3/rok

 

Povolené znečištění vypouštěných přečištěných odpadních vod:
Ukazatel „p“ hodnota (mg/l) „m“ hodnota (mg/l)
CHSKCr 60 80
BSK5 15 25
NL 15 30
N-NH4 8 15
Pcelk 2 4

 

Tyto parametry se díky MBR daří bez problémů plnit.

 
Technologie membránové ČOV je složena z čerpací stanice odpadních vod, odkud je odpadní voda dvojicí čerpadel čerpána na rotační stírané bubnové síto, na němž se z vody oddělení nerozpuštěné látky. Ty jsou stírány do odpadní nádoby a likvidovány separátně jako shrabky.

Rotační bubnové síto

Rotační bubnové síto
Dále vod přepadá ze síta přímo do aktivačního systému. Ten pracuje na principu SBR (sequence batch reactor), tedy všechny procesy probíhají v jedné nádrži – aktivace a sedimentace probíhá v časových intervalech v závislosti na zapnutí/vypnutí dmychadel stejně jako nitrifikace a denitrifikace. Takto ČOV může fungovat i samostatně (například při čištění membrán).

V režimu MBR je po sedimentaci voda přečerpána do membránového reaktoru, kde je přes membrány „protlačena“ do odtoku. Membrána zachytí veškeré nerozpuštěné látky – tím docílíme minimálních koncentrací celkového znečištění na odtoku, protože nerozpuštěné látky obsahují všechny další sledované parametry.

Membrány v membránovém boxu

Membrány v membránovém boxu

Kal, který je navíc se dle potřeby přečerpává do kalové nádrže a dále se pak převáží na jinou větší čistírnu s kalovou koncovkou.

Nyní je čistírna v ročním zkušebním provozu. Zpočátku jsme se potýkali s problémem pěnění kalu v nádrži, ale po výměně toalet, kdy původně bylo v pisoárech používáno obrovské množství chemie, tento problém vymizel a nyní čistírna nevykazuje žádné nedostatky a odtokové limity plní bez problému.

Pavel Hofreiter

Obchodní manažer

+420 222 703 933

Pavel
Zajímá Vás více? Napište, poradíme Vám!
Poslat zprávu

Přidat komentář

  Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

  (například rozbor vody)

  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533

  X

   Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

   (rozbor vody)

   Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

   X

    Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

    Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

    X

     Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

     Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

     X

      Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

      Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

      X

       Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

       Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

       X

        Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

        Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

        X

         Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

         Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

         X

          Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

          Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

          X

           Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

           Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

           X

            Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

            Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

            X

             Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

             Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

             X

              Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

              Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

              X

               Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

               Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

               X

                Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                X

                 Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                 Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                 X

                  Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                  X

                   Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                   Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                   X

                    Rychly kontakt

                    (napríklad rozbor vody)

                    Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

                    X

                     Szybki kontakt

                     Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

                     X

                      Quick contact

                      (for example. water analysis)

                      Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

                      X