30.5.2014

Řešení od EuroClean s.r.o. v Protivíně modernizuje a zjednodušuje proces úpravy surové vody na vodu pitnou. Je akceptován požadavek objednatele a vychází z možnosti využití stávajících funkčních zařízení. A to tak, že mechanické části, které nejsou poškozeny, jsou využity pro další bezproblémový provoz úpravny. Nefunkční a zastaralé komponenty jsou nahrazeny novými, plně odpovídajícími současným legislativním předpisům, popřípadě jsou úplně vyřazeny, jako nepotřebné.

Popis úpravny vody

Úpravna slouží k úpravě surové vody z podzemních vrtů na vodu pitnou, vhodnou k výrobě piva.
Surová voda z vrtů je vedena přes tři paralelně zapojené elektrolyzéry do dvou sériově zapojených provzdušňovacích nádrží. Cestou je přímo do potrubí dávkován chlordioxid (ClO2), který je připravován v generátoru OXCL.

Z provzdušňovacích nádrží je provzdušněná voda hnaná přes reaktor, kde dochází k dalšímu intenzivnímu provzdušnění, vedena gravitačně do jímky provzdušněné vody.

Odtud je dvěma paralelně zapojenými čerpadly tlačena přes čtyři pískové filtry, kde dochází k odloučení železa (Fe) a manganu (Mn) do jímky upravené pitné vody. Z této jímky je upravená pitná voda tlačena dvěma paralelně zapojenými čerpadly jednak na tzv. Hvězdárnu a za druhé dvěma paralelně zapojenými čerpadly jako proplachovací pískových filtrů do odpadní jímky a dále gravitačně do kanalizace.

Generátor chlordioxidu OXCL

Roztok oxidu chloričitého se připravuje z roztoku chloritanu sodného zředěného pitnou vodou a kyseliny chlorovodíkové, která vytěsňuje kyselinu chloritou z její soli a upravuje pH roztoku. Kyselina chloritá je nestálá a produktem rozkladu je oxid chloričitý a chlor. Chlor reaguje s chloritanem sodným a produktem je oxid chloričitý a chlorid sodný.

NaClO2 + HCL → NaCl + HClO2
8 HClO2 → 6 ClO2 + Cl2 + 4 H2O
Cl2 + 2NaClO2 → 2 ClO2 + 2 NaCl

Oxid chloričitý je dráždivý žlutozelený plyn charakteristického zápachu.
Při manipulaci s chemiemi je nutné používaní ochranných pomůcek a dodržování bezpečnostních předpisů viz. Bezpečnostní listy a Havarijní řád OXCL.

Elektrolytická úpravna vody se skládá z nerezového skeletu se stojinami a přírubou opatřenou tlakovými průchodkami pro přívod stejnosměrného proudu a odvzdušňovacím ventilem. Průchodkami prochází elektrodový systém, který je tvořen soustavou anod a katod. Elektrodový systém je napájen napětím SELF.

Dávkovač NaOH 50%

Dávkovací čerpadlo IWAKI EWN slouží k dávkování NaOH 50% pro zvýšení pH upravované vody. Spotřebu upravované vody je nutné sledovat denním měřením a popřípadě upravit dávku v závislosti na teplotě dávkovaného média. Dávkovací hadička je opatřena topným kabelem s termostatem. Klesne-li venkovní teplota pod 5 °C je nutné zajistit denní kontrolu funkčnosti topného kabelu.

Při manipulaci s NaOH 50% je nutné používaní ochranných pomůcek a dodržování bezpečnostních předpisů viz. Bezpečnostní list.

Pískové filtry

Pískové filtr s ovládáním SILHORKO. Proplach filtru 1x denně cca 40minut. Obsluha provádí denní vizuální kontrolu těsnosti všech spojů a 1x týdně funkčnosti všech dodatečných zařízení (dmychadla, pneumatické ovládání, čerpadla). Filtrace je zpomalována výstupní škrtící klapkou.

Provzdušňovací nádrže, vzduchování

2x provzdušňovací nádrž. Obsluha provádí denní vizuální kontrolu těsnosti nádrží a funkčnosti vzduchování. Kvartálně pak odkalení nádrží a kontrolu vzduchovacích trysek na dně nádrží. Při poklesu venkovní teploty pod 5°C je nutná denní kontrola funkčnosti topných kabelů proti zámrazu! V případě havárie lze odstavit přívod do nádrží a překlenout vodu přímo do nádrže.

Reaktor

Reaktor je tvořen potrubím DN300 z PVC-U. Obsluha provádí denní vizuální kontrolu těsnosti spojů.

Fotogalerie z místa instalace

Pavel Hofreiter

Váš odborník na vodu

+420 222 703 933

Pavel
Potřebujete upravit vodu?
Jsme tu pro Vás

Komentáře jsou uzavřeny.

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Starší příspěvky:
Jůnův statek
Sociální firma Jůnův statek

Pro Jůnův statek Sedleci u Líbeznic jsme instalovali kaskádu upravující tvrdost vody, hodnotu dusičnanů a dávkování dezinfekce. Jůnův statek je sociální...

Zavřít