30.5.2014

Řešení od EuroClean s.r.o. v Protivíně modernizuje a zjednodušuje proces úpravy surové vody na vodu pitnou. Je akceptován požadavek objednatele a vychází z možnosti využití stávajících funkčních zařízení. A to tak, že mechanické části, které nejsou poškozeny, jsou využity pro další bezproblémový provoz úpravny. Nefunkční a zastaralé komponenty jsou nahrazeny novými, plně odpovídajícími současným legislativním předpisům, popřípadě jsou úplně vyřazeny, jako nepotřebné.

Popis úpravny vody

Úpravna slouží k úpravě surové vody z podzemních vrtů na vodu pitnou, vhodnou k výrobě piva.
Surová voda z vrtů je vedena přes tři paralelně zapojené elektrolyzéry do dvou sériově zapojených provzdušňovacích nádrží. Cestou je přímo do potrubí dávkován chlordioxid (ClO2), který je připravován v generátoru OXCL.

Z provzdušňovacích nádrží je provzdušněná voda hnaná přes reaktor, kde dochází k dalšímu intenzivnímu provzdušnění, vedena gravitačně do jímky provzdušněné vody.

Odtud je dvěma paralelně zapojenými čerpadly tlačena přes čtyři pískové filtry, kde dochází k odloučení železa (Fe) a manganu (Mn) do jímky upravené pitné vody. Z této jímky je upravená pitná voda tlačena dvěma paralelně zapojenými čerpadly jednak na tzv. Hvězdárnu a za druhé dvěma paralelně zapojenými čerpadly jako proplachovací pískových filtrů do odpadní jímky a dále gravitačně do kanalizace.

Generátor chlordioxidu OXCL

Roztok oxidu chloričitého se připravuje z roztoku chloritanu sodného zředěného pitnou vodou a kyseliny chlorovodíkové, která vytěsňuje kyselinu chloritou z její soli a upravuje pH roztoku. Kyselina chloritá je nestálá a produktem rozkladu je oxid chloričitý a chlor. Chlor reaguje s chloritanem sodným a produktem je oxid chloričitý a chlorid sodný.

NaClO2 + HCL → NaCl + HClO2
8 HClO2 → 6 ClO2 + Cl2 + 4 H2O
Cl2 + 2NaClO2 → 2 ClO2 + 2 NaCl

Oxid chloričitý je dráždivý žlutozelený plyn charakteristického zápachu.
Při manipulaci s chemiemi je nutné používaní ochranných pomůcek a dodržování bezpečnostních předpisů viz. Bezpečnostní listy a Havarijní řád OXCL.

Elektrolytická úpravna vody se skládá z nerezového skeletu se stojinami a přírubou opatřenou tlakovými průchodkami pro přívod stejnosměrného proudu a odvzdušňovacím ventilem. Průchodkami prochází elektrodový systém, který je tvořen soustavou anod a katod. Elektrodový systém je napájen napětím SELF.

Dávkovač NaOH 50%

Dávkovací čerpadlo IWAKI EWN slouží k dávkování NaOH 50% pro zvýšení pH upravované vody. Spotřebu upravované vody je nutné sledovat denním měřením a popřípadě upravit dávku v závislosti na teplotě dávkovaného média. Dávkovací hadička je opatřena topným kabelem s termostatem. Klesne-li venkovní teplota pod 5 °C je nutné zajistit denní kontrolu funkčnosti topného kabelu.

Při manipulaci s NaOH 50% je nutné používaní ochranných pomůcek a dodržování bezpečnostních předpisů viz. Bezpečnostní list.

Pískové filtry

Pískové filtr s ovládáním SILHORKO. Proplach filtru 1x denně cca 40minut. Obsluha provádí denní vizuální kontrolu těsnosti všech spojů a 1x týdně funkčnosti všech dodatečných zařízení (dmychadla, pneumatické ovládání, čerpadla). Filtrace je zpomalována výstupní škrtící klapkou.

Provzdušňovací nádrže, vzduchování

2x provzdušňovací nádrž. Obsluha provádí denní vizuální kontrolu těsnosti nádrží a funkčnosti vzduchování. Kvartálně pak odkalení nádrží a kontrolu vzduchovacích trysek na dně nádrží. Při poklesu venkovní teploty pod 5°C je nutná denní kontrola funkčnosti topných kabelů proti zámrazu! V případě havárie lze odstavit přívod do nádrží a překlenout vodu přímo do nádrže.

Reaktor

Reaktor je tvořen potrubím DN300 z PVC-U. Obsluha provádí denní vizuální kontrolu těsnosti spojů.

Fotogalerie z místa instalace

Pavel Hofreiter

Váš odborník na vodu

+420 222 703 933

Pavel
Potřebujete upravit vodu?
Jsme tu pro Vás

Komentáře jsou uzavřeny.

Úprava vody pro průmysl i domácnosti

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít

Starší příspěvky:
Sociální firma Jůnův statek

Pro Jůnův statek Sedleci u Líbeznic jsme instalovali kaskádu upravující tvrdost vody, hodnotu dusičnanů a dávkování dezinfekce. Jůnův statek je sociální...

Zavřít