20.6.2013

Úkolem byla modernizace úpravny vody pro změkčení, která byla vyhospodařená a vykazovala velkou četnost poruch. Po shlédnutí místa úpravny a v souladu s požadavkem zadání jsme vycházeli z možnosti využít stávajícího zařízení tak, aby nepoškozené mechanické části byly využity pro další provoz úpravny.Nefunkční komponenty byly nahrazeny novými.  Modernizovaná úpravna vody musí také plně odpovídat současným legislativním předpisům.

Požadavky investora

 • obnova katexových filtrů
 • obnova pískových filtrů
 • úprava potrubí
 • zachování stávajících funkčních komponentů
 • zachování odběrních kontrolních míst
 • eliminace tlakových ztrát
 • zajištění dostatečného průtoku vody by-passem v případě poruchy

V objektu jsou dva samostatné okruhy vody, pro které musely být připraveny samostatné úpravny se specifickými parametry pro úpravu vody.

Úpravna vody č.1

 • Tlakové pásmo 4 – 4,5 bar dolní
 • Špičkový průtok 1,98 m³ / hod.
 • Odběr v rozmezí 6,02 – 15,8 m³ / den
 • Tlakové pásmo 7 – 7,2 bar – horní
 • Špičkový průtok 1,32 m³ / hod.
 • Odběr v rozmezí 2,03 – 4,07 m³ / den

Úpravna vody č.2

 • Tlakové pásmo 7 – 7,2 bar – horní
 • Špičkový průtok 1,32 m³ / hod.
 • Odběr v rozmezí 2,03 – 4,07 m³ / den

Po dobu realizace bylo nutné zajistit odstavení vody pomocí bypassu.

V objektu je i zařízení pro dávkování provozních chemikálií, které je v dobrém technickém stavu. Zařízení vyhovuje provozním požadavkům chemické úpravny vody, provedli jsme jeho kontrolu a ponechali ho v provozu.

Technologie použitá u úpraven

Na úpravnu prvního tlakového pásma jsme použili dvojité změkčení EuroClean, kde je využito stávajících filtračních tanků 24×69, každý s obsahem 300 litrů Ionexu. Filtrační tanky jsou osazeny automatickými řídícími ventily EC TMF 74. Ventily jsou propojeny datovou linkou, která zabezpečuje střídání tlakových nádob během regenerace ionexu.

Úpravna 2. tlakového pásma je tvořena dvojitým změkčením – dodávkou nových filtračních tanků o velikosti 13×54, každý s obsahem 65 litrů ionexu. Proces řídí dvojitá automatická hlavice Fleck 9100 SXT / 1600.

Fotogalerie před

Fotogalerie po

Nevyhovující nádoby pískových filtrů pro oba okruhy byly nahrazeny 4 ks filtračních tanků 16×69, každý s náplní 300 litrů křemičitého filtračního písku o zrnitosti 0,63 – 1,25 mm.

Na první tlakové pásmo byly dodány k pískovým filtrům 2 ks nových filtračních hlavic s automatickým proplachem s časovým řízením TMF75.

Na druhé tlakové pásmo byly dodány k pískovým filtrům 2 ks nových filtračních hlavic s automatickým proplachem s časovým řízením Fleck 2850 SXT.

Vzhledem k dobrému technickému stavu kontrolních míst určených pro odběry, byly ponechány v provozu.

Pro eliminaci tlakových ztrát na větvi by-passu prvního tlakového pásma jsme zaměnili impulsní vodoměr DN25 za impulzní vodoměr DN50. Tímto způsobem bylo vyrušeno kritické místo s redukcí průtoku.

Pro obě tlaková pásma byly zachovány špičkové průtoky, spotřeby i požadované tlaky vody v rozvodech.

Pro zachování nepřerušovaného průtoku vody v rozvodech během realizace zakázky byl zachován stávající by-pass.

Po přepojení došlo k odřezání nefunkčních a dále nevyužitelných rozvodů, k likvidaci nepotřebných komponentů, vyčerpaného filtračního materiálu ionexu a písku. Odpad byl odvezen a zajištěna jeho ekologická likvidace.

Pískový filtr

Zdeněk Kočí

Obchodní zástupce

Zdeněk Kočí
Potřebujete upravit vodu?
Jsme tu pro Vás

Komentáře jsou uzavřeny.

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Starší příspěvky:
Koloběh vody na zemi
Koloběh vody na zemi a proč je voda tvrdá

Téměř 3/4 povrchu zemského tvoří vody. Z toho 97% voda v mořích a oceánech, přibližně 3% tvoří sladká voda, 2%...

Zavřít