Vodní kámen na sprše

Úprava vody chladící vody se provádí za účelem minimalizace tvorby minerálních usazenin, koroze a biologického a mechanického znečištění. Kvalita technologické vody má výrazný vliv nejen na provozní náklady ale i na spolehlivost všech typů chladících zařízení.

Často je potřeba použít uzavřený chladící okruh a spotřeba chladící vody musí být samozřejmě co nejnižší. Chladící systém musí být též chráněn proti korozi, vzniku úsad a proti biologickým nečistotám.

Projevy neupravené chladící vody

Bez úpravy vody dochází k tvorbě ikrustů, které jsou pozvolna schopny doslova ucpat celý systém. Inkrusty vznikající ve vodovodním systému jsou živnou půdou pro různé mikroorganismy včetně legionell. Bez patřičné úpravy chladící vody dochází ke korozi.

Elektrolytické úpravny chladící vody EUROCLEAN KEUV-CV

Elektrolytická úpravna EuroClean KEUV-CV

Vyhody produktu

  • nepoužívá žádné chemikálie
  • brání tvorbě úsad v rozvodech i na stěnách chl. věží
  • odstraňuje z chladící vody veškeré nečistoty
  • dezinfikuje chladící vodu a zabraňuje tvorbě biofilmů
  • prodloužení životnosti rozvodů
  • uvádí chladící vodu do vápenouhličitanové rovnováhy
  • nedochází k zatížení životního prostředí

Kam instalovat zařízení

  • cirkulační čerpadla, chladící věže
  • bytové domy a provozy

Plně automatický provoz bez obsluhy

Funkce úpravny

Úpravna chladící vody KEUV-CV je zařízení určené pro ochranu chladících věží a výměníků před zanášením a tvorbou inkrustů, kontinuální filtraci nerozpustných látek z chladících okruhů a dezinfekci vody v chladících okruzích.

Při ohřevu chladící vody dojde k posunu vápenouhličitanové rovnováhy směrem k oblasti vylučování solí – zejména uhličitanu vápenatého. Mimo jiné působí chladící věže jako ohromné pračky vzduchu a vypírají z něj všechny nečistoty včetně mikrobiologických. Tyto nečistoty spolu s vyloučenými solemi způsobují v chladícím okruhu tvorbu úsad, biofilmů a korozi. Proto je úprava chladící vody nezbytnou součástí procesu.

U velkých chladicích okruhů chemických závodů, nebo elektráren se tento problém řeší dávkováním různých chemikálií, jako jsou: inhibitory koroze, dispergátory, biocidy a biodispergátory. Tradiční systém chemické ochrany není šetrný k životnímu prostředí a vyžaduje kvalifikovanou obsluhu a kontrolu v chemické laboratoři. Tyto nevýhody odstraňuje elektrolytická úpravna chladící vody KEUV-CV.

Technický popis

Úpravna je kompaktní zařízení, které obsahuje elektrolyzér integrovaný uvnitř tlakového filtru. Působením stejnosměrného proudu dochází na katodě k řízené tvorbě vodního kamene a na anodě k oxidačním procesům. Úpravna se obvykle instaluje na výstup cirkulačních čerpadel chladícího okruhu na by-pass, upravuje se 5 až 10% průtoku chladicí vody. Voda se přivádí vtokem v horní části úpravny do elektrolyzéru, z kterého se otvory na druhém konci elektrolyzéru rovnoměrně rozvádí po celé ploše pískového filtru.

Filtr je naplněn filtračním pískem, umístěným na tryskovém dnu. Po průchodu pískem se filtrovaná voda ze spodní části odvádí zpět do chladícího okruhu. Odstraňování sedimentu z katody se děje obrácením polarity proudu na elektrodách a následným zpětným proplachem elektrolyzéru. Praní pískového lože filtru se provádí zpětným tokem vstupní vody. Během těchto operací voda krátkodobě (cca 2 minuty) obtéká úpravnu . Úpravna je ovládána mikropočítačem. Pomocí předem naprogramovaných veličin je řízen celý proces úpravy chladící vody.

Jak instalovat

Montáž a sestavení úpraven provádí společnost EuroClean s.r.o. nebo jí pověřená společnost. Podmínkou montáže je krátkodobá odstávka za účelem instalace obtokových armatur a odboček ke vstupu a výstupu úpravny. Další podmínkou je zajištění odvodu prací vody do kanalizace. Úpravny EuroClean jsou řešené tak, aby se veškerá činnost spojená se seřizováním a údržbou prováděla osobou stojící na zemi. Volný prostor okolo zařízení musí umožnit výměnu filtrační náplně a seřizování elektronické řídící jednotky.

Minimální vzdálenost od ostatních zařízení je 600 mm, před rozvaděčem je potřeba volný prostor min. 800 mm. Pro možnost výměny elektrodového systému je nezbytný volný prostor z boku úpravny min. 800 mm. Řídící rozvaděč je připojen na elektrický rozvod 230V, 50 Hz s jističem 6 A. Životnost elektrodového systému do výměny je 2 roky, filtrační náplně 2 – 4 roky a životnost celého zařízení je cca. 15 let.

Při provozu zařízení vznikají plynné, kapalné a pevné odpady. Plynným odpadem je odplyn ze zařízení, který se vede do atmosféry. Během provozu obsahuje odplyn 0,05 mg CO2/Nm3, ostatní plyny jako Cl2, ClO2, H2, H2O2 a O3 jsou podmezí jejich detekce. Kapalným odpadem je odpadní prací voda, která se vede do kanalizace. Obsahuje průměrně 30mg/l nerozpuštěných látek (převážně hydroxid železitý, uhličitan vápenatý a jiné anorganické i organické látky).

Dodací lhůta kompletního zařízení je 4 – 6 týdnů.

Technická data

keuv řez

KEUV-CV01 KEUV-CV02 KEUV-CV03
Celkový průtok m3/h 25-100 50-200 100-400
DN vstup/výstup (mm) 50 50 80
Max. el. spotřeba (W) 120 180 250
Max. provozní teplota (ºC} 60 60 60
Provozní tlak (MPa) 1 1 1

Ke stažení

 

Podklady pro projektanty

(PDF) 0,2 Mb

Certifikát TÜV

(PDF) 0,5 Mb


Rozměry

(ZIP/DWG) 1,7 Mb

 

 

 

 

Instalovaná zařízení


Nezávazná poptávka

 

chladící voda, úprava chladící vody, úpravna chladící vody

Jednička v úpravě vody
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Jméno*

Email*

Jsem*

developerfacility managerstavební firmajiné

Firma

Na našem webu využíváme soubory cookie, které nám pomáhají zkvalitnit naše služby. Pokračováním v prohlížení webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít

TOPlist