Sírany ve vodě

Sírany ve vodě

Limity pro pitnou vodu: 250 mg/l

Jaké jsou projevy
  • Bez barvy
  • Bez chuti či zápachu
Jaká jsou rizika
  • Zejména v kombinaci s hořčíkem průjmy
  • Koroze kovů a betonu

Jak sírany z vody odstraňujeme

  • Využíváme princip reverzní osmózy

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Sírany patří vedle chloridů a uhličitanů k základním aniontům vyskytujícím se ve vodě. Nemají žádný negativní účinek na zdraví. Pouze v případě, že se vysoká koncentrace síranů kombinuje s vysokou koncentrací hořčíku, může mít taková voda projímavé účinky (např. minerální voda šaratice). Vysoké koncentrace síranů mohou působit korozivně na kovy a zvláště také na beton. Při odstraňování dusičnanů pomocí iontové výměny pak sírany představují komplikaci, protože snižují kapacitu ionexové náplně a ta se poté musí častěji regenerovat.

Nadlimitní koncentrace síranů většinou způsobí i překročenou hodnotu konduktivity/vodivosti. Řeší se tedy podobně jako chloridy pomocí reverzní osmózy. Při snižování obsahu chloridů se používá reverzní osmóza. Protože reverzní osmóza zbavuje vodu všech minerálů (demineralizace) téměř beze zbytku, používá se tzv. by-pass. Část vody protéká by-passem okolo a za reverzní osmózou se smíchá s vodou demineralizovanou, aby se docílilo vhodného obsahu minerálů.

Naše produkty řešící tento problém

 

Ke stažení: Sírany ve vodě (PDF)

Úprava vody pro průmysl i domácnosti