Odstraňovače dusičnanů AquaNamix

Odstranění dusičnanů z vody

Řešení pro
dusičnany a dusitany

  • Redukují nebezpečné dusičnany v pitné vodě
  • Plní limit dusičnanů v pitné vodě 50 mg/l
  • Domy, byty, chalupy, provozy, potravinářství
  • Zařízení je plně automatické s minimálními nároky na obsluhu
  • S možností duplexu pro nepřetržitý provoz

+420 224 811 900

Odstraňovač železa a manganu AquaEmix

K čemu AquaNamix slouží

Úpravna AquaNamix slouží k odstranění dusičnanů z pitné vody. Dusičnany (nitráty) jsou častý problém zejména studniční vody, do které prosakují z okolních polí hnojených průmyslovými hnojivy, postřiků, žump, septiků, nebo i z organického odpadu.

Zdravotní nebezpečí dusičnanů (NO3)spočívá v možnosti jejich bakteriální redukce v zažívacím traktu člověka na dusitany (NO2)., které jsou pro člověka toxické. Dusitany reagují s krevním barvivem hemoglobinem a přeměňují ho na methemoglobin, který není schopen přenášet kyslík a může dojít až k dušení.

Nejvíce ohrožení jsou kojenci, protože mají v krvi fetální hemoglobin, který s dusitany reaguje snáze.

dusičnany ve vodě

Jak AquaNamix funguje

Funkce úpravny AquaEmix

AquaNamix funguje na principu iontové výměny, kdy na sebe speciální směs naváže anionty NO3. Místo nich uvolňuje neškodné anionty Cl.

Po vyčerpání kapacity se směs automaticky zregeneruje solným roztokem. Úpravna obsahuje bypass , kterým lze výsledné množství dusičnanů regulovat, plnit normu 50 mg/l NO3 a přitom nezvedat chloridy.

Pro správné navržení úpravny je potřeba znát koncentraci dusičnanů, chloridů a také síranů ve vodě (sírany se na náplni také zachytávají, čímž snižují její kapacitu a je třeba upravit četnost regenerace).

Zapojení

Úpravna AquaNamix se s využitím obtokové armatury napojí na hlavní přívod upravované
vody do objektu či k zařízení. Výstup vody, která z filtru odtéká při proplachu, se
zavede do odpadu.

Posledním krokem je nastavení řídícího ventilu podle vašich potřeb.

AquaEmix zapojení

Parametry

AquaNamix 450S AquaNamix 500S AquaNamix 600S AquaNamix 620S AquaNamix 650S AquaNamix 800S AquaNamix 900S
Rozměry v mm (VxŠxH) 1080x500x320 1600x640x370 1610x900x550 1890x1110x740 1890x1110x740 1890x1110x740 1890x1110x740
Váha (kg) 41 56 82 140 210 380 570
Tank (”) 10×35 10×54 13×54 16×65 18×65 24×72 30×72
Připojení vstup/výstup 1″ 1″ 1″ 1″ 2″ 2″ 2″
Připojení solanky 3/8″ 3/8″ 3/8″ 1/2″ 1/2″ 1/2″
Připojení odpadu 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1“ 1“ 1“
Průtok (m³/h) 0,7 – 1,5 1 – 2 2 – 2,5 3 – 4 4 – 5,5 6,5 – 8 28,5 – 13
Objem solanky 145 l 145 l 350 l 350 l 750 l 1000
Průměrná doba regenerace 60 min. 60 min. 60 min. 75 min. 90 min. 105 min. 105 min.
Orientační kapacita (m³) 5 7,5 12,5 28 43 77 115
Množství vody na regeneraci (l) 150 222 372 840 1260 2280 3420

 
Elektrické napájení: 100-240V| Provozní tlak: 1,5 – 6 bar | Provozní teplota: 5 – 45˚C

Ke stažení

Produktový leták

(PDF) 0,9 Mb

Automatické

Dlouhá životnost

Snadná instalace

Instalovaná zařízení

Zde se staráme o vodu

Více referencí

odstranění dusičnanů z vodydenitrifikaceodstranění dusitanů
Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Jméno*

Email*

Telefon

Firma

Souhlasím se zpracováním" osobních údajů.