Amonné ionty, amoniak ve vodě

Amonné ionty

Limity pro pitnou vodu: 0,5 mg/l

Jak se projevují
  • Typický zápach (čpavek) při vyšších koncentracích
  • Mohou být provázeny zápachem z jiných zdrojů
Jaké mají rizika
  • Indikátor fekálního znečištění a rozkladu mrtvých tkání – hrozba infekce
  • Toxický pro vodní organismy (ryby a jiné)

Jak amonné ionty z vody odstraňujeme

  • Principem adsorpce na minerálním materiálu

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Amonné ionty jsou produktem rozkladu bílkovin a močoviny. Do přírody se tedy dostávají přirozeně s močí a při rozkladu mrtvé tkáně. Dalším významným zdrojem je používání hnojiv v zemědělství.

Samotné amonné ionty nejsou pro člověka většinou přímo toxické. Signalizují však další závažnější problémy: prosakování odpadní vody, bakteriální kontaminaci a jiné znečištění zdroje vody. Pro ryby a vodní organismy jsou amonné ionty silně toxické.

Naše produkty řešící tento problém

 

Ke stažení: Amonné ionty ve vodě (PDF)

Úprava vody pro průmysl i domácnosti