Arsen ve vodě

Dusičnany

Limit pro pitnou vodu: 0,010 mg/l (tedy 10 µg/l)

Jak se projevuje
  • Bez barvy
  • Bez chuti
  • Bez zápachu, či jiných projevů
Jaké má rizika
  • Chronická otrava (neurologické poruchy – brnění končetin, poruchy krvetvorby, šupinatění kůže, pigmentové skvrny, vyšší riziko rakoviny kůže)

Jak arsen z vody odstraňujeme

  • Principem adsorbce na železitých materiálech
  • Úpravny vody AquaAs

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Arsen je kov vyskytující se v některých minerálech, ze kterých se může uvolňovat do vody. Typicky se vyskytuje u podzemní vody z hlubokých vrtů (jsou jím často kontaminované artézské studny). Nevyskytuje se v koncentracích, které by způsobily okamžitou otravu a smrt, ale dlouhodobé pití vody s arsenem vede k chronické otravě a zdravotním potížím.

K odstranění arsenu lze použít společné srážení se železem (pokud je železo ve vodě přítomné v dostatečném množství), nebo ho lze zachytit na filtrační náplni tvořené hydroxidy železa. Taková náplň má omezenou kapacitu a životnost (cca tři roky). Její použití je jednorázové a po vyčerpání kapacity je třeba ji nahradit.

Úprava vody pro průmysl i domácnosti