Barva vody

Barva vody

Limity pro pitnou vodu: 20 mg/l Pt

Jak se projevuje
  • Různé zabarvení vody (oranžové, hnědé, zelené)
Jaká jsou rizika
  • Snížení účinnosti UV dezinfekce, signalizuje další znečištění vody

Jakým způsobem vodu čistíme

  • Používáme principy řešení koagulace, adsorpce, speciální ionex, reverzní osmóza

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Zabarvení vody může mít na svědomí mnoho velmi rozdílných původců. V přírodě zabarvení způsobují nejčastěji rostlinné látky, takzvané humíny (zabarvení je žluté nebo žlutohnědé). Ty lze odstranit procesem koagulace (srážení) nebo adsorpcí na aktivním uhlí.

Dalším původcem mohou být odpadní látky. Ať už jde přímo o barviva (např. z textilního nebo potravinářského průmyslu) nebo odpady jinéh druhu. Jejich chemické vlastnosti se mohou velmi lišit a najít vhodný způsob odstranění vyžaduje provedení předběžných testů (laboratorních nebo poloprovozních). I v tomto případě se však nejčastěji volí koagulace a adsorpce na aktivním uhlí.

Dále existuje takzvané zdánlivé zabarvení vody. To je způsobené nerozpuštěnými látkami a lze jej odstranit filtrací. Zelené zabarvení způsobuje fytoplankton (mikroskopické rostliny žijící ve vodě), oranžové či žluté zabarvení způsobují produkty koroze (rez).

Naše produkty řešící tento problém
Úprava vody pro průmysl i domácnosti