Beryllium ve vodě

Beryllium

Limity pro pitnou vodu: 0,001 mg/l (tj. 1 µg/l)

Jak se projevuje
  • Bez barvy, chuti či zápachu
Jaká jsou rizika
  • Při dlouhodobém působení vznik rakoviny

Jak beryllium z vody odstraňujeme

  • Využíváme princip reverzní osmózy, iontové výměny, nebo adsorpce

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Beryllium se ve vodě vyskytuje poměrně vzácně. Může pocházet ze specifického hornivového podloží, nebo z lidské činnosti. Zdrojem bývá popel z fosilních paliv nebo metalurgický a elektronický průmysl. Dlouhodobý příjem zvýšených koncentrací beryllia ve vodě zvyšuje riziko rakoviny.

Ke snížení koncentrace lze použít reverzní omózu, iontovou výměnu, nebo srážení s adsorpcí. Tyto metody odstraňují kromě beryllia i spoustu jiných polutantů.

Naše produkty řešící tento problém
Úprava vody pro průmysl i domácnosti