Chloridy ve vodě

Limity pro pitnou vodu: 100 mg/l (250 mg/l pochází-li chloridy z geologického podloží)

Jak se projevují
  • Při výrazném překročení limitu slaná chuť vody
  • Jinak bez barvy, bez zápachu
Jaká jsou rizika
  • Vyšší koroze kovových zařízení

Jak chloridy z vody odstraňujeme

Vodu upravujeme od roku 1999

Chloridy jsou esenciálním prvkem pro živé organismy, člověka nevyjímaje. Ve vodě jsou jednou z nejběžnějších složek. Nejsou tedy nijak zdraví škodlivé. Jejich nadbytek se však projevuje vyšším korozivním účinkem vody na kovové materiály. Příliš zasolená voda pak může mít negativní účinky na zavlažované rostliny, v takovém případě je ale lepší řídit se konduktivitou vody, než obsahem chloridů (viz konduktivita/vodivost).

Do podzemní vody se chloridy dostávají zřídka, v případě specifického podloží. V povrchové vodě v řekách jejich obsah postupně roste směrem k ústí řeky do moře. Do povrchových vod se dostávají buď lidskou činností nebo z výměšků a zbytků živých organismů. Ionexy používané k odstraňování dusičnanů (anexy) uvolňují chloridy do vody v rámci iontové výměny (odeberou z vody škodlivé dusičnany a místo nich uvolní neškodné chloridy).

Při snižování obsahu chloridů se používá reverzní osmóza. V přímořských oblastech se tato technologie používá například k odsolování mořské vody. Protože reverzní osmóza zbavuje vodu všech minerálů (demineralizace) téměř beze zbytku, používá se tzv. by-pass. Část vody protéká by-passem okolo a za reverzní osmózou se smíchá s vodou demineralizovanou, aby se docílilo vhodného obsahu minerálů.

Naše produkty řešící tento problém

 

Ke stažení: Chloridy ve vodě (PDF)

Úprava vody pro průmysl i domácnosti

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít