Chloridy ve vodě

Chloridy ve vodě

Limity pro pitnou vodu: 100 mg/l (250 mg/l pochází-li chloridy z geologického podloží)

Jak se projevují
  • Při výrazném překročení limitu slaná chuť vody
  • Jinak bez barvy, bez zápachu
Jaká jsou rizika
  • Vyšší koroze kovových zařízení

Jak chloridy z vody odstraňujeme

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Chloridy jsou esenciálním prvkem pro živé organismy, člověka nevyjímaje. Ve vodě jsou jednou z nejběžnějších složek. Nejsou tedy nijak zdraví škodlivé. Jejich nadbytek se však projevuje vyšším korozivním účinkem vody na kovové materiály. Příliš zasolená voda pak může mít negativní účinky na zavlažované rostliny, v takovém případě je ale lepší řídit se konduktivitou vody, než obsahem chloridů (viz konduktivita/vodivost).

Do podzemní vody se chloridy dostávají zřídka, v případě specifického podloží. V povrchové vodě v řekách jejich obsah postupně roste směrem k ústí řeky do moře. Do povrchových vod se dostávají buď lidskou činností nebo z výměšků a zbytků živých organismů. Ionexy používané k odstraňování dusičnanů (anexy) uvolňují chloridy do vody v rámci iontové výměny (odeberou z vody škodlivé dusičnany a místo nich uvolní neškodné chloridy).

Při snižování obsahu chloridů se používá reverzní osmóza. V přímořských oblastech se tato technologie používá například k odsolování mořské vody. Protože reverzní osmóza zbavuje vodu všech minerálů (demineralizace) téměř beze zbytku, používá se tzv. by-pass. Část vody protéká by-passem okolo a za reverzní osmózou se smíchá s vodou demineralizovanou, aby se docílilo vhodného obsahu minerálů.

Naše produkty řešící tento problém

 

Ke stažení: Chloridy ve vodě (PDF)

Úprava vody pro průmysl i domácnosti