Chemická spotřeba kyslíku vody (CHSK)

CHSK

Limity pro pitnou vodu: 3 mg/l jako CHSK, 5 mg/l jako TOC

Jak se projevuje
  • Zelené či hnědé zabarvení vody
  • Možný zápach, pěnění
Jaká jsou rizika
  • Podporuje růst mikroorganismů

Jakým způsobem vodu čistíme

  • Využíváme princip adsorpce a iontové výměny

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Hodnoty CHSK (chemická spotřeba kyslíku) a TOC (celkový organický uhlík) jsou výsledkem stanovení organických látek rozpuštěných ve vodě. Ty se tam mohou dostat z živé přírody jako odpad produkovaný organismy, nebo rozkladem jejich tkání. Z tohoto důvodu se vyskytují hlavně ve vodách povrchových. Dalším zdrojem jsou průmyslové odpadní vody (obzvláště potravinářský průmysl). Běžně u využívaných zdrojů nedochází k vysokému překročení limitů. Na zvýšené hodnotě CHSK se mohou podílet velmi různorodé látky a dopad na zdraví tedy záleží hlavně na jejich složení. Organické látky však představují potravu pro mikroorganismy, které se pak mohou ve vodě a vodovodních rozvodech snáze přemnožit a způsobovat jiné zdravotní potíže.

Ke snížení obsahu organických látek se používají kombinovaná řešení, schopná zároveň upravovat i další parametry.

Naše produkty řešící tento problém

Ke stažení: Chemická spotřeba vody (CHSK) (PDF)

Úprava vody pro průmysl i domácnosti