Hliník ve vodě

Hliník

Limit pro pitnou vodu: 0,2 mg/l

Jak se projevuje
  • Bez barvy, chuti či zápachu
Jaká jsou rizika
  • V infuzích a nitrožilních roztocích zvyšuje riziko alzheimerovy a parkinsonovy choroby
  • Působí toxicky na ryby a rostliny

Jak hliník z vody odstraňujeme

  • Využíváme principy vysrážení a filtrace, iontové výměny, adsopce či reverzní osmózy

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Přírodní hliník (hliník je třetí nejčetnější prvek v zemské kůře) je poměrně nerozpustný a do vody se z hornin přirozeně uvolňuje většinou v podlimitním množství. Zdrojem zvýšených koncentrací mohou být kyselé deště či kyselé prameny podzemní vody, které jej z hornin dokáží uvolnit, nebo průmyslové odpadní vody.

Pro člověka je hliník nebezpečný většinou jen při přímém proniknutí do krevního oběhu. Veškeré nitrožilní roztoky tak mají přísnější limit (0,010 mg/l). Při požití nepředstavuje hliník výrazné nebezpečí a dokonce se běžně do vody dávkuje jako srážecí činidlo při úpravě pitné vody.

Vzhledem k nízké rozpustnosti lze hliník snadno odstranit úpravou hodnoty pH, vysrážením a následnou filtrací.

Naše produkty řešící tento problém
Úprava vody pro průmysl i domácnosti