Koliformní bakterie ve vodě

Koliformní bakterie

Limit pro pitnou vodu: 0 KTJ/100 ml

Jak se projevují
  • Extrémní množství doprovází zákal, zápach a pachuť
  • Při běžném množství jsou nepostřehnutelné
Jaká jsou rizika
  • Způsobují nevolnosti, průjmy a zvracení

Jak koliformní bakterie z vody odstraňujeme

  • Využíváme princip dezinfekce vody chemické nebo UV záření

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Koliformní bakterie, z nichž nejčastějším zástupcem je Escherichia coli, obývají střeva lidí a jiných živočichů. Odtud se skrze výkaly může dostat až do zdrojů vody. Koliformní bakterie jsou tady takzvaným indikátorem fekálního znečištění. Nejenže jsou samy o sobě škodlivé, mohou je provázet jiné škodlivé látky a mikroorganismy.

K likvidaci bakterií slouží dezinfekční prostředky schválené k tomuto použití. Při dodržení postupu použití jsou bakterie spolehlivě zlikvidovány a není nijak negativně ovlivněna kvalita vody (zápach, pachuť, zdravotní závadnost). Výhodou chemické dezinfekce je, že její funkce je řízená průtokem vody a dezinfekční prostředek je vodou unášen i skrze rozvody, takže likviduje i bakterie tam usazené.

Dezinfekce pomocí UV lampy vodoměrem řízená není, lampa svítí neustále a zpravidla po roce je třeba ji vyměnit. Dále také UV lampa zabíjí jem ty mikroorganismy, které skrze ni protékají unášené vodou. Pokud nějaké bakterie sídlí v rozvodech za lampou, nemá na ně lampa žádný účinek. Výhodou UV lampy pak je, že se do vody nedávkují žádné látky a nemění se její složení, což může být pro některé uživatele důležité.

Naše produkty řešící tento problém

 

Ke stažení: Koliformní bakterie ve vodě (PDF)

Úprava vody pro průmysl i domácnosti