Konduktivita (vodivost) vody

vodivost vody

Limity pro pitnou vodu: 125 mS/m (tj. 1250 µS/cm)

Jak se projevuje
  • Zvýšená tvorba nánosů, slaná či jiná chuť vody
Jaká jsou rizika
  • Poškození přístrojů, tvorba nánosů, koroze

Jak zvýšenou vodivost vody odstraňujeme

  • Využíváme princip reverzní osmózy nebo iontové výměny

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Vodivost je ukazatel celkového množství rozpuštěných minerálů obsažených ve vodě. Dešťová voda má vodivost nízkou, voda odpadní či na dolních tocích řek, vyšší. Vyšší vodivost sama o sobě nepůsobí zdravotní problémy. Naopak jsou minerální vody (tj. vody z vysokým obsahem minerálů) často léčivé. Z hlediska dlouhodobé konzumace však příliš mineralizovaná voda není ideální.

V průmyslu pak příliš mineralizovaná voda způsobuje mnoho problémů. Má vyšší korozivní a inkrustační účinky, zanáší citlivé přístroje a znehodnocuje produkty. Pro průmyslovou demineralizaci vody se běžně používají reverzní osmózy, schopné odstranit běžně 99% všech minerálů. Voda po reverzní osmóze dosahuje vodivosti okolo 10-20 µS/cm. V případě, že je potřeba vodivost nižší, lze za reverzní osmózu zařadit ještě ionexovou demineralizační patronu. Ta dokáže vodivost snížit na hodnoty menší než 1 µS/cm.

Naše produkty řešící tento problém
Úprava vody pro průmysl i domácnosti