Kyanidy ve vodě

Kyanidy ve vodě

Limity pro pitnou vodu: 0,050 mg/l (tj. 50 µg/l)

Jak se projevují
  • Mandlový zápach
  • Ne každý však dokáže toxickou koncentraci ucítit
Jaká jsou rizika
  • Smrt

Jak kyanidy z vody odstraňujeme

  • Kyanidy z vody odstraňujeme speciálními ionexy, reverzní osmózou, oxidací chlórem, v odpadních vodách biologickou čistírnou

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Kyanidy se do vody dotávají v podstatě pouze činností člověka, ať už těžební nebo průmyslovou. Nejtoxičtější jsou takzvané volné kyanidy. Ty jsou však nejméně stálé. Při akutní otravě kyanidy dochází k zablokování schopnosti buněk přijímat kyslík, komatu, křečím, zástavě srdce a smrti.

Naše produkty řešící tento problém
Úprava vody pro průmysl i domácnosti