Pesticidy ve vodě

Pesticidy

Limity pro pitnou vodu: 0,5 µg/l celkové pesticidy (suma všech), jednotlivé pesticidy 0,1 µg/l (tj. 0,0001 mg/l)

Jaké jsou projevy
  • Bez barvy, chuti či zápachu
Jaká jsou rizika
  • Různé chronické zdravotní potíže

Jak pesticidy z vody odstraňujeme

  • Využiváme princip adsorpce a reverzní osmózy

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Pesticidy jsou látky určené k ochraně rostlin a dalších produktů před škůdci. Patří sem široká škála látek se zaměřením na různé škůdce. Z hlediska kvality vody jsou nejvýznamnější zemědělské postřiky, které se splachováním dostávají do vod povrchových a průsakem do vod podzemních. Nejčastěji se tedy vyskytují v zemědělsky intenzivně využívaných oblastech.

Všechny pesticidy jsou do jisté míry jedy. Díky pokročilé legislativě a výzkumu jsou však v současnosti povolené především takové, které jsou pro člověka a životní prostředí méně nebezpečné a nemají tendenci v prostředí dlouhodobě zůstávat (a dávky, pokud jsou při aplikaci dodržovány, jsou zvolené tak, aby byly co nejnižší, při zachování účinnosti na škůdce). Vliv pesticidů na lidské zdraví zatím není spolehlivě prozkoumán a může se výrazně lišit podle konkrétního pesticidu, nebo podle jejich směsi.

K odstraňování pesticidů se nejčastěji používá adsorpce na aktivní uhlí, ke snížení však lze použít také reverzní osmózu.

Naše produkty řešící tento problém
Úprava vody pro průmysl i domácnosti