Nízké a vysoké pH vody

pH vody

Limity pro pitnou vodu: 6,5 až 9,5

Jaké jsou projevy
  • Bez projevů
Jaká jsou rizika
  • Nízké pH: koroze, uvolňování kovů z potrubí do vody
  • Vysoké pH: vznik sraženin, tvorba vodního kamene

Jak pH vody upravujeme

  • Využiváme princip dávkování kyselin a zásad a filtrace přes zásadité minerální materiály

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Srážková (dešťová) voda je přirozeně mírně kyselá. Ještě nedávno, když se příliš neřešily emise do atmosféry, se tato vlastnost znečištěním ovzduší ještě prohloubila a vyskytovaly se tzv. kyselé deště. Dále může za kyselostí vody stát rozpuštěný oxid uhličitý pocházející z geologického podloží (u minerálních vod). Rozpouštění minerálů naopak způsobuje vyšší zásaditost vody.

Kyselá voda má výrazně zesílený korozivní účinek. Narušuje nejen kovy, ale také beton a jiné stavební materiály. Těžké kovy, které by se jinak rozpouštěly jen špatně, se v kyselé vodě rozpouští snáze a vyskytují se v ní ve své toxičtější podobě. Hodnota pH kyselých vod je nižší, než rozsah povolený pro pitnou vodu. Zvýšení pH lze dosáhnout dávkování různých chemikálií (hydroxid sodný, hydroxid vápenatý, uhličitan sodný – soda apod.) Další možností je filtrace vody přes snadno rozpustný minerální materiál.

Zásadité vody působí naopak inkrustačně. Vytváří nánosy vodního kamene, zanášejí potrubí a zařízení. Obzvlášť, když je v takové vodě přítomný vápník. Hodnota pH zásaditých vod je vyšší, než rozsah povolený pro pitnou vodu. Snížení lze dosáhnout dávkováním roztoků kyselin (chlorovodíková, sírová).

Naše produkty řešící tento problém

 

Ke stažení: Nízké a vysoké pH vody (PDF)

Úprava vody pro průmysl i domácnosti