Sirovodík (Sulfan) ve vodě

Zákal vody

Limity pro pitnou vodu: parametr “pach” musí být “přijatelný”; vlastní limit pro sirovodík není stanoven

Jaké jsou projevy
  • zápach po zkažených vejcích
  • zákal
Jaká jsou rizika
  • sirovodík je toxický
  • při extrémních koncentracích
    podráždění dýchacího ústrojí
  • edém plic, podráždění očí, zástava dechu

Jak sirovodík z vody odstraňujeme

  • Využíváme princip silné oxidace vody

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Sirovodík (sulfan – H2S) je jednou ze základních forem výskytu síry v přírodě. Sirovodík je bezbarvý plyn, který často vzniká rozkladem organického materiálu nebo mikrobiologickou přeměnou síranů při nedostatku kyslíku.

Typický je u něj zápach po zkažených vejcích. Sirovodík je snadno rozpustný ve vodě i v alkoholu. Sirovodík se obvykle vyskytuje v sopečných plynech, které jsou vyvrhovány při erupcích.

Sirovodík způsobuje nepříjemný zápach po zkažených vejcích. Často jej doprovází zvýšené hodnoty železa, manganu, zvýšený zákal nebo mikrobiologické znečištění.

Sirovodík ve vodě se obvykle odstraňuje oxidací, při které se změní na neškodné sírany. Taková oxidační reakce může probíhat provzdušňováním, které jednak zajistí oxidaci vzdušným kyslíkem a jednak uvolní plynný sirovodík z vody do vzduchu (a sirovodík je odvětrán), nebo pomocí silného oxidačního činidla. Existují také speciální filtrační náplně, schopné oxidovat sirovodík za pomoci kyslíku přirozeně rozpuštěného ve vodě.

Naše produkty řešící tento problém
Úprava vody pro průmysl i domácnosti