Těžké kovy ve vodě

Těžké kovy

Limity těžkých kovů pro pitnou vodu: Sb 5 µg/l; Cr 50 µg/l; Cd 5 µg/l; Cu 1000 µg/l (tj. 1 mg/l); Ni 20 µg/l; Pb 10 µg/l; Hg 1 µg/l; Se 10 µg/l; Ag 50 µg/l

Projevy
 • Bez barvy, chuti či zápachu
Rizika
 • Chronická otrava, poškození orgánů a tělesných funkcí

Odstranění těžkých kovů z vody

+420 224 811 900

Poptat řešení

 
 

Těžké kovy jsou například chrom, měď, stříbro, olovo, nikl, rtuť, kadmium.

Jejich přítomnost v pitné vodě bez rozboru vody neodhalíte, jsou totiž bez chuti a bez zápachu a nemají vliv na zabarvení vody. V přírodě se volně příliš nevyskytují a ve vodě nebývají dobře rozpustné. V důsledku kyselých dešťů, průsaky ze skládek, nebo v odpadních vodách z průmyslu se však mohou do vodních zdrojů dostávat.

Zdravotní rizika

Těžké kovy jsou vysoce toxické nejen pro člověka, ale pro životní prostředí a vodní organismy obecně. Jejich koncentrace nebývá většinou tak vysoká, aby po požití kontaminované vody hrozila akutní otrava, daleko vážnější problém představuje riziko chronické otravy. Při dlouhodobém pití kontaminované vody se totiž těžké kovy v organismu kumulují a mohou způsobit vážné selhání orgánů a poškození životních funkcí.

Konkrétní průběh otravy závisí na daném kovu. Mohou se ukládat do kostí (např olovo ve vodě), ohrožovat ledviny či centrální nervovou soustavu, způsobovat vyrážky (například nikl ve vodě) a jiné kožní problémy. Většina jich má také karcinogenní účinky a poškozuje vyvíjející se plod. Léčba spočívá většinou v podávání tzv. komplexačních činidel. Tyto látky tvoří s kationty kovů komplexní sloučeniny tzv. cheláty. Ty jsou následně z organismu vyloučeny z močí. Mezi komplexační činidla takové např. EDTA (kyselina tetradiamintetraoctová) nebo DMSA (dimerkaptojantarová)

Limity ve vodě

Maximální dovolené hmotnostní koncentrace těžkých kovů v pitné vodě se pohybují v řádech mikrogramů na litr (μg/l). Pro olovo a selen je to 10μg/l, pro kadmium 5 μg/l, pro nikl 20 μg/l, pro stříbro 25 μg/l a chrom 50 μg/l. U mědi je maximální povolená koncentrace 1 mg/l naopak u rtuti je tento limit tisíckrát menší tedy 1 μg/l.

Jak těžké kovy z vody odstranit?

K odstranění se naštěstí dají použít relativně jednoduché metody. Ve vodárenství se využívá koagulace, u menších zdrojů se pak volí spíše adsorpce na aktivním uhlí nebo speciálních ionexech, případně reverzní osmóza. Základem je však prevence šíření těchto kovů do prostředí a do zdrojů vody. Proto je třeba důsledně dodržovat postupy likvidace odpadních vod, nevytvářet nelegální skládky a nebezpečný odpad (např. rtuťové výbojky) dávat do sběrných dvorů. Je třeba také dobře volit materiál rozvodů vody.

Adsorpce na aktivním uhlí

Adsorpce na aktivní uhlí je poměrně jednoduchá metoda, kterou lze využít nejen k odstranění těžkých kovů z pitné vody, ale také k odstranění pesticidů nebo látek ovlivňujících chuť a zápach vody. Aktivní uhlí se nejčastěji používá buď v práškové nebo granulované formě. Práškové aktivní uhlí se dávkuje přímo do vody a využívá se při přechodných neb sezónních úpravách.

Mezi jeho nevýhody patří především to, že po adsorpci je nutné ho z vody odstranit a po vyčerpání sorpční kapacity se nedá regenerovat. Naproti tomu granulované aktivní uhlí se používá kontinuálně, jako filtrační náplň. Po vyčerpání sorpční kapacity ho lze regenerovat a opětovně použít, adsorpční rovnováha se ale ustanovuje pomaleji než u práškové formy.

Naše produkty řešící tento problém
Poptejte řešení úpravy vody
click here

Časté dotazy

Jaké jsou těžké kovy ve vodě?

Mezi těžké kovy patří například chrom, měď, stříbro, olovo, nikl, rtuť a kadmium.

Jak odstranit olovo z vody?

Zdrojem olova ve vodě bývá obvykle zrezivělé vodovodní potrubí. Odstraňování olova z pitné vody se provádí srážením, flokulací, iontovou výměnou či membránovou filtrací.

Olovo
Olovo
Jak odstranit kadmium z vody?

Způsobů odstraňování těžkých kovů je řada. Vzhledem k efektivitě i ekonomické nenáročnosti se obvykle používají granulované sorpční materiály na bázi hydroxidu železa.

Kadmium
Kadmium
Jak odstranit rtuť z vody?

K odstranění rtuti z vody se využívá např. koagulace.

Rtuť
Rtuť
Jak odstranit nikl z vody?

Kromě srážení se na odstranění těžkých kovů zvody nejčastěji používá sorpce.

Nikl
Nikl

  Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

  (například rozbor vody)

  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

  Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533

  X

   Potřebujete poradit? Zanechte nám kontakt, ozveme se zpět

   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

   X

    (rozbor vody, pokud máte)

    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

    X

     Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

     (rozbor vody)

     Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

     X

      Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

      Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

      X

       Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

       Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

       X

        Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

        Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

        X

         Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

         Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

         X

          Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

          Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

          X

           Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

           Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

           X

            Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

            Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

            X

             Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

             Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

             X

              Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

              Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

              X

               Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

               Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

               X

                Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                X

                 Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                 Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                 X

                  Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                  Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                  X

                   Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                   X

                    Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                    X

                     Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                     Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                     X

                      Rychly kontakt

                      (napríklad rozbor vody)

                      Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

                      X

                       Szybki kontakt

                       Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

                       X

                        Quick contact

                        (for example. water analysis)

                        Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

                        X