Polycyklické aromatické uhlovodíky ve vodě (PAU)

Polycyklické aromatické uhlovodíky

Limity pro pitnou vodu: 0,1 µg/l (tj. 0,0001 mg/l)

Jak se projevují
  • Bez barvy, chuti či zápachu (zápach se může projevit až při 100 nebo 1000 násobném překročení limitu)
Jaká jsou rizika
  • Vznik rakoviny

Jak uhlovodíky z vody odstraňujeme

  • Využiváme princip adsorpce a reverzní osmózy

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Polycyklické aromatické uhlovodíky vznikají obvykle nedokonalým spalováním organických materiálů (dřeva, listí, ale také plastů, gumy a fosilních paliv) nebo se mohou vylouhovat z některých hmot (např z asfaltu). Velká část těchto látek prokazatelně zvyšuje riziko vzniku rakoviny.

K jejich odstranění z vody se používají metody adsorbční: filtrace přes aktivní uhlí nebo zachycení na sraženině při procesu koagulace. Jako na většinu jiných nečistot lze ke snížení koncentrace PAU použít také reverzní osmózu.

Naše produkty řešící tento problém
Úprava vody pro průmysl i domácnosti