Uran ve vodě

Limity pro pitnou vodu: celková aktivita alfa 0,2 Bq/l; samotný Uran 0,010 mg/l (tj. 10 µg/l)

Jak se projevuje
  • Bez barvy, chuti či zápachu
Jaká jsou rizika
  • Ozáření, toxicita, rakovina

Jak se uran z vody odstraňuje

  • Využíváme metodu adsorpce na železitém materiálu nebo na speciálním ionexu

Vodu upravujeme od roku 1999

Uran se do vody může dostat z horninového podloží. Těžba a odpady z ní mohou uvolňování uranu do prostředí usnadnit. Nebezpečí uranu spočívá jednak v jeho radioaktivitě, a jednak v jeho toxicitě, jakožto těžkého kovu. Uran má tendenci se v těle akumulovat.

Odstranění z vody se provádí adsorpcí na vhodný materiál. Tento proces je jednorázovy, adsorpční materiál se po vyčerpání kapacity musí odborně zlikvidovat jako nebezpečný radioaktivní odpad.

Úprava vody pro průmysl i domácnosti

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít