Uran ve vodě

Uran ve vodě

Limity pro pitnou vodu: celková aktivita alfa 0,2 Bq/l; samotný Uran 0,010 mg/l (tj. 10 µg/l)

Jak se projevuje
  • Bez barvy, chuti či zápachu
Jaká jsou rizika
  • Ozáření, toxicita, rakovina

Jak se uran z vody odstraňuje

  • Využíváme metodu adsorpce na železitém materiálu nebo na speciálním ionexu

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Uran se do vody může dostat z horninového podloží. Těžba a odpady z ní mohou uvolňování uranu do prostředí usnadnit. Nebezpečí uranu spočívá jednak v jeho radioaktivitě, a jednak v jeho toxicitě, jakožto těžkého kovu. Uran má tendenci se v těle akumulovat.

Odstranění z vody se provádí adsorpcí na vhodný materiál. Tento proces je jednorázovy, adsorpční materiál se po vyčerpání kapacity musí odborně zlikvidovat jako nebezpečný radioaktivní odpad.

Úprava vody pro průmysl i domácnosti