Reverzní osmózy pro domácnosti a menší provozy

Demineralizace vody

Odstranění až 99,8 %
všech látek z vody

  • Plošné odstranění všech druhů znečištění
  • Vysoká účinnost až 99.8 %
  • Jediné řešení pro atypické polutanty
  • Domácnosti, kavárny, menší provozy

+420 224 811 900

EuroClean Solid

K čemu reverzní osmóza slouží

Reverzní osmóza (R.O.) je zařízení k velmi jemné filtraci vody. Tak jemné, že neprojdou ani rozpuštěné soli a výsledkem je takzvaná demineralizovaná voda (blíží se svou čistotou vodě destilované). Mnohé aplikace a zařízení vyžadují takto čistou vodu.

Běžně se s tímto setkáváme u napařovací žehličky nebo chladičů automobilů, ale využívá se také např. v analytických laboratořích. Dále lze reverzní osmózu použít k zlepšení jakosti vody. V případě, že voda nevyhovuje příliš vysokou konduktivitou (celkovým obsahem rozpuštěných látek), nebo pokud obsahuje různé polutanty, které nelze odstranit jedním zařízením, je ideálním řešením reverzní osmóza.

Ač není demineralizovaná voda (stejně jako destilovaná voda) vhodná k pití, je možné reverzní osmózou upravovat jen část vody a zbytek vést okolo tzv. by-passem. V takovémto případě se množství nečistot ve vodě sníží stejným dílem, jaká část vody je vedena přes R.O. Např. pokud přes reverzní osmózu vedeme 40 % vody, veškeré znečištění se o 40 % sníží. Nejčastěji se takto R.O. používá ke snížení obsahu dusičnanů, těžkých kovů či pesticidů.

Čistá voda

Jak reverzní osmóza funguje

Základní součástí reverzní osmózy je membrána. Nejčastěji se používají ploché membrány srolované do modulů válcovitého tvaru.

Surová voda se do modulu tlačí pod vysokým tlakem (10 až 20 atmosfér), aby se překonal vysoký odpor membrány. Skrz membránu proteče jen část vody (60-80 %), takzvaný permeát. Toto je vyčištěná a demineralizovaná voda. Zbytek vody, nazývaný retentát nebo koncentrát, odtéká do odpadu.

Koncentrát obsahuje všechny nečistoty obsažené původně v surové vodě. Reverzní osmóza má vysokou účinnost. Většinu látek odstraňuje na 99 či více procent, jen některé se odstraňují s účinností “jen” 90%.

KEUV-řez

Jak probíhá zapojení

Jemné membrány jsou poměrně náchylné na ucpání a na poškození volným chlórem. Proto se před reverzní osmózu zpravidla instaluje mechanický předfilr, změkčení, dechlorace a v případě, že je to potřeba, také odstranění železa a manganu. Demineralizovaná voda vytékající z reverzní osmózy nemá dostatečný tlak, aby mohla být přímo napojena na potrubí.

Proto se za zařízení instaluje zásobník upravené vody a domácí vodárna (čerpadlo s tlakovou nádobou). V případě, že se jedná o pitné použití, instaluje se také by-pass. Pro celou instalaci je tedy zapotřebí dostatek místa. Nejjednodušší modely pro jeden kohoutek však lze na vyhovující surové vodě instalovat i pod dřez bez dalších zařízení.

Zapojení RO

Vysoká účinnost zařízení

Širokospektrá působnost

Vysoká čistota vody

Naši klienti

Více referencí

demineralizace vodyodsolování vodyodstranění těžkých kovů

Zajímá Vás zařízení? Zanechte nám kontakt, ozveme se zpět

Jméno*

Email

Telefon

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Úprava vody pro průmysl i domácnosti