Reverzní osmózy pro průmysl

Demineralizace procesní vody

Odstranění až 99,8%
všech látek z vody

  • plošné odstranění všech druhů znečištění
  • Vysoká účinnost až 99,8%
  • Laboratoře, provozy
  • Aquaparky, průmysl

+420 224 811 900

Reverzní osmózy pro průmysl

K čemu reverzní osmóza slouží

Reverzní osmóza (R.O.) má různorodé aplikace. Od odsolování mořské vody, přes výrobu ultračisté demineralizované vody, po zahušťování roztoků ve farmacii a potravinářství. V úpravě vody se používá hlavně k odstranění atypických polutantů (dusičnany, těžké kovy, pesticidy), snížení vysoké konduktivity (celkové mineralizace) a hlavně k výrobě demineralizované vody.

Demineralizovaná voda (voda se sníženým obsahem minerálů, tj. voda s nízkou konduktivitou) je často vyžadována pro provoz strojů a zařízení. Namátkou se jedná o kotle, tepelné výměníky, chladící okruhy, generátory páry, nebo trysky pro řezání vodním paprskem. Demineralizovaná voda se také často používá k ředění vyráběných roztoků nebo k oplachování výrobků. Minerály obsažené ve vodě by v těchto aplikacích způsobovaly zanášení, ucpávání či znečištění.

Čistá voda

Jak reverzní osmóza funguje

Reverzní osmóza je membránová filtrace. Póry membrán jsou tak malé, že skrze neprojdou ani rozpuštěné ionty solí, natožpak větší částice. Membránové filtry se rolují do modulů válcového tvaru. Surová voda se vysokým tlakem (10 až 50 Bar) tlačí skrze membrány. Čistá a demineralizovaná voda prošlá skrz membránu se nazývá permeát. Shromažďuje se v zásobní nádrži. Část vody (20-40%) neprojde skrz a je společně se všemi nečistotami odváděna do odpadu (tzv. retentát nebo koncentrát).

Standardně se konduktivita permeátu pohybuje mezi 10 a 20 μS/cm. V případě, že je potřeba nižší vodivost, je potřeba za reverzní osmózu instalovat demineralizační iontoměnič (AquaBed). Pokud nejsou zapotřebí takto nízké hodnoty vodivosti, je možné na reverzní osmóze upravovat jen část vody a zbytek vést okolo tzv. by-passem. Kolik procent vody jde přes R.O., o tolik procent se také sníží obsah minerálů a dalších látek ve vodě.

KEUV-řez

Jak probíhá zapojení

Membrány reverzní osmózy jsou poměrně náchylné na ucpání a na poškození volným chlórem. Proto se před reverzní osmózu zpravidla instaluje mechanický předfilr, změkčení, dechlorace a v případě, že je to potřeba, také odstranění železa a manganu.
Demineralizovaná voda vytékající z reverzní osmózy nemá dostatečný tlak, aby mohla být přímo napojena na potrubí. Proto se za zařízení instaluje zásobník upravené vody a čerpadlo s tlakovou nádobou. Větší průmyslové modely mají obvykle již integrovaný by-pass.

Zapojení RO

Vysoká účinnost zařízení

Širokospektrá působnost

Vysoká čistota vody

Instalovaná zařízení

Naši klienti

Více referencí

demineralizace vodyodsolování vodyodstranění těžkých kovů

Zajímá Vás zařízení? Zanechte nám kontakt, ozveme se zpět

Jméno*

Email

Telefon

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Úprava vody pro průmysl i domácnosti