6.5.2014

Původní řešení dostatečně nezabraňovalo tvorbě úsad chladícího okruhu a nebyla řešena celková tvrdost doplňkové vody. Na chladících věžích byly patrné  velké vápenaté úsady. Chladící věže nadměrně zarůstaly řasami. Dosud aplikované chemikálie byly několikrát zaměněny (Spectrus NX 1100,  Spectrus 1167,  Despositrol SF 5100,  Continium AT 4505). Potřeba na řešení vznikla rovněž z požadavku snížení ceny za chemikálie používané k ošetření chladícího okruhu.

Návrh řešení

Pro odstranění problémů s kvalitou vody z chladících okruhů proti tvorbě úsad a zarůstání chladících věží byl předložen návrh okamžitého řešení, který zahrnoval doplnění systému dopouštění vody o změkčení, dávkování chlordioxidu a instalaci elektrolytických úpraven.

Uvedené zařízení jsme navrhli instalovat pro otevřený chladící okruh i pro uzavřený okruh ledové vody.

Výhodou našeho řešení byla jeho bezobslužnost. Úpravny pracují na principu řízené elektrolýzy a slouží pro kontinuální filtraci sloučenin železa, zákalu a nerozpustných látek užitkové vody.

Pro uvedené řešení není dále potřeba žádná ze současně dávkovaných chemikálií!

1.Změkčení vody EuroClean AquaSoftener 700S2

Navrhli jsme propojit větve doplňkové vody z řádu a doplňkové vody ze studny.Tuto větev jsme dále navrhli osadit změkčením vody EuroClean AquaSoftener 700S2, které doplňkovou vodu změkčilo na požadovanou hodnotu 0,5 °dH (německý stupeň).

Před změkčením byl nutný filtr mechanických nečistot na ochranu filtračních hlavic. Regenerace u tohoto změkčení probíhá 1x za 3 dny. Objem vody na jednu regeneraci cca 2 m3. Spotřeba tabletové soli za rok bude cca 4000 kg.

2.Vyvíječ chlordioxidu OXCL 01

Proti bakteriím legionella pneumophila, tvorbě řas a dalšího života v chladící vodě jsme doporučili instalovat zařízení na dezinfekci doplňkové vody Vyvíječ chlordioxidu EuroClean OXCL 01.

Legionella pneumophila je bakterie, která žije ve vodách povrchových, pitných i průmyslových, často se vyskytuje i v chladících věžích. Díky své odolnosti proti chlóru nejsou legionelly odstraňovány v úpravnách pitné vody, procházejí do potrubní sítě, rozvodů, kde se pak vlivem teplé vody množí a kolonizují celé rozvody. Obvykle žijí a množí se v tzv. mrtvých koutech potrubních rozvodů s minimálním prouděním vody při teplotě 25 – 50 °C, zásobníků pod úsadami železa a vodního kamene. K infekci může dojít vdechnutím aerosolu kontaminované vody, tj. chladící okruhy, chladící věže.

Otevřený chladící okruh

Pro zjištěný max. průtok jsme navrhli paralelní instalaci 2 ks úpraven EuroClean, typ KEUV CV 03.

Uzavřený chladící okruh – ledová voda

Pro zjištěné hodnoty průtoku s uvažovaným navýšením pro budoucí stav jsme vybrali pro tento okruh instalaci 2 ks úpravny EuroClean, typ KEUV CV 03.

Úpravny slouží k ochraně výměníků a potrubních rozvodů před úsadami, tvorbou CaCO3, a jeho hromadění v kritických místech rozvodů. Úpravny KEUV-CV 03 kontinuálně filtrují vodu v cirkulačním oběhu.

Fotografie z místa

Úpravny EuroClean KEUV CV 03 zajistí snížení obsahu železitých sloučenin v upravené vodě, typicky na hodnotu 0,05 – 0,1mg Fe/l.

Úpravna také chrání rozvody vody před invazním vnikem nečistot, železitých sloučenin a zákalu, obsažených v ohřívané studené vodě.

Úpravny EuroClean KEUV CV jsou zcela bezobslužné a nevyžadují přísun žádných chemikálií!

Úpravny byly umístěny v prostoru CHÚV (chemické úpravny vody). Na výstupním potrubí za čerpadla bylo tedy nutné vysadit ochozy s DN 80 výstupy opatřeným kulovými ventily. Na tyto armatury byly úpravny napojeny. Zároveň bylo třeba zhotovit DN 50 potrubí pro odvod prací vody, zaústěné do kanalizace, v blízkosti místa instalace.

Účinky úpraven se projevily okamžitě po spuštění.

3.Úpravna vody typ KEUV – CV 03

  • tlak max. 1 MPa
  • teplota max. 60 oC
  • průměr 800 mm
  • Výška 2300 mm
  • potrubní připojení DN 80 (3“)
  • elektrické připojení 230 V/50 Hz, spotřeba max. 125W
  • odpad prací vody do kanalizace DN 50
  • maximální průtok 25 m3/h

V případě potřeby bude možné jako inhibitor koroze použít buď Indakor LAM, tj. EuroClean IK 100CH nebo Novocor 226.

Zdeněk Kočí

Obchodní zástupce

Zdeněk Kočí
Potřebujete upravit vodu?
Jsme tu pro Vás

Komentáře jsou uzavřeny.

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Starší příspěvky:
Water Stream pro školicí středisko Wavin Kostelec

Ojedinělá akce pro školicí středisko Wavin Kostelec nad Labem. WAVIN Ekoplastik, člen skupiny Wavin Group, je významný evropský výrobce plastových potrubních systémů.

Zavřít