Automatické sítové filtry

Filtrace hrubých nečistot

Plně automatické
čištění vody

  • Kontinuálně odstraňují z vody nerozpustné nečistoty
  • Stálá dodávka vody i během čištění
  • Jednoduchá instalace a provoz
  • Předúprava vody pro změkčovače, reverzní osmózy
  • Filtrace vody pro závlahové systémy

+420 224 811 900

Sítový filtr

K čemu sítové filtry slouží

Sítové a diskové filtry slouží často jako první filtrační stupeň mechanických nečistot (v nerozpuštěném stavu), ať už se jedná o povrchovou, podzemní, průmyslovou nebo pitnou vodu.

U povrchových a podzemních vod se jedná o filtraci hrubých nečistot, jako je listí, pyly, řasy, písek, hrubší kaly, apod. Zatímco v domácích a průmyslových vodních okruzích (nejčastěji chladící okruhy) dochází k vzniku různých nerozpustných nečistot.

Mohou vznikat srážením, když se změní vlastnosti vody (při ohřevu, po zahuštění v důsledku odparu, po prokysličení, apod.), mohou vznikat korozí materiálu potrubí, nebo mohou pocházet z jiných objektů, se kterými přijdou do styku (např. pokud voda slouží k oplachování výrobků). Tyto nečistoty mohou ucpávat části systému, případně znehodnocovat produkty.

V neposlední řadě se na nich mohou množit bakterie, které pak působí další problémy. Nejjednodušší metodou, jak nerozpuštěné látky z vody odstranit, je mechanická filtrace na sítovém či diskovém filtru.

Takový filtr z vody dokáže odstranit částice větší, než je světlost jeho průlin (ta se typicky pohybuje v desítkách mikrometrů, tj. v setinách milimetru).

Výhoda sítových a diskových filtrů spočívá ve schopnosti kontinuální filtrace bez přerušení provozu, automatickém a bezobslužném provozu, dlouhé životnosti filtračních elementů a velké filtrační kapacity.

Jak sítové filtry fungují

Filtry fungují na principu síta s průlinami se světlostí dle zvoleného typu. Větší částice než je průlina se zachytávají na povrchu síta, odkud jsou automaticky odstraněny buďto po nastaveném časovém intervalu, nebo na základě tlakové ztráty (mezi vstupem a výstupem z filtru).

Tato samočistící funkce probíhá bez přerušení dodávky filtrované vody a nečistoty jsou vyplachovány do kanalizace.

Bezobslužné

Dlouhá životnost

Snadná instalace

Zde se staráme o vodu

Více referencí

filtrace hrubých nečistotfiltrace vody

Zajímá Vás zařízení? Zanechte nám kontakt, ozveme se zpět

Jméno*

Email

Telefon

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Úprava vody pro průmysl i domácnosti