Dusičnany

Limity pro pitnou vodu: dusičnany – 50 mg/l, dusitany – 0,5 mg/l

Jak se projevují
  • Bez barvy
  • Bez chuti
  • Bez zápachu, či jiných projevů
Jaká jsou rizika
  • Dusičnany se mění v trávicím traktu na dusitany
  • Dusitany jsou toxické, obzvláště pro malé děti
  • Při otravě dochází k zablokování schopnosti krve transportovat kyslík – udušení

Jak dusičnany z vody odstraňujeme

  • Využíváme princip iontové výměny

Vodu upravujeme od roku 1999

Dusičnany a dusitany se v přírodě ve vodě běžně nevyskytovaly. S rozmachem zemědělství a využívání hnojiv se však dusičnany nyní vyskytují zcela běžně jak ve vodách povrchových, tak ve vodách podzemních. Dále mohou pocházet z netěsnících žump, hnojišť a jiných zdrojů odpadní vody. Čistírny odpadních vod jsou vybaveny technologií pro odbourávání dusičnanů a většinou vypouští koncentrace výrazně nižší, než je limit pro pitnou vodu.

Dusičnany jako takové nejsou přímo škodlivé. V trávicím traktu člověka (nebo ve vodě působením mikroorganismů) se však mohou přeměnit na dusitany. Ty nevratně poškozují hemoglobin zodpovědný za transport kyslíku v krvi. Dochází k takzvané methemoglobinémii, jejíž projevem jsou křeče, obrna, dušnost a bezvědomí až smrt. Silněji ohrožené jsou malé děti (do 6 měsíců).

Naše produkty řešící tento problém

 

Ke stažení: Dusičnany ve vodě (PDF)

Úprava vody pro průmysl i domácnosti

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít