Dusičnany a dusitany ve vodě

Dusičnany

Limity pro pitnou vodu: dusičnany – 50 mg/l, dusitany – 0,5 mg/l

Jak se projevují
  • Bez barvy
  • Bez chuti
  • Bez zápachu, či jiných projevů
Jaká jsou rizika
  • Dusičnany se mění v trávicím traktu na dusitany
  • Dusitany jsou toxické, obzvláště pro malé děti
  • Při otravě dochází k zablokování schopnosti krve transportovat kyslík – udušení

Jak dusičnany z vody odstraňujeme

  • Využíváme princip iontové výměny

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Dusičnany a dusitany se v přírodě ve vodě běžně nevyskytovaly. S rozmachem zemědělství a využívání hnojiv se však dusičnany nyní vyskytují zcela běžně jak ve vodách povrchových, tak ve vodách podzemních. Dále mohou pocházet z netěsnících žump, hnojišť a jiných zdrojů odpadní vody. Čistírny odpadních vod jsou vybaveny technologií pro odbourávání dusičnanů a většinou vypouští koncentrace výrazně nižší, než je limit pro pitnou vodu.

Dusičnany jako takové nejsou přímo škodlivé. V trávicím traktu člověka (nebo ve vodě působením mikroorganismů) se však mohou přeměnit na dusitany. Ty nevratně poškozují hemoglobin zodpovědný za transport kyslíku v krvi. Dochází k takzvané methemoglobinémii, jejíž projevem jsou křeče, obrna, dušnost a bezvědomí až smrt. Silněji ohrožené jsou malé děti (do 6 měsíců).

Naše produkty řešící tento problém

 

Ke stažení: Dusičnany ve vodě (PDF)

Úprava vody pro průmysl i domácnosti