2.5.2014

Manganistan draselný (KMnO4) je sloučenina manganu, která má silně okysličovací schopnost. Rozpouští se ve vodě přičemž vzniká silně fialový roztok. Hypermangan se používá i jako antiseptikum v lékařství. Najít ho můžeme i při výrobě deodorantů.
Kromě vody je rozpustný v kyselině sírové, kyselině dusičné a acetonu.

manganistan draselný

Hypermangan se dále často používá jako oxidant při úpravě vody. Likviduje bakterie i plísně.

Manganistan draselný je velmi silné oxidační činidlo, které dokáže zoxidovat za podmínek vodárenské úpravy železo i mangan. Pro oxidaci manganu se u nás pro svou účinnost používá téměř vždy. Předchází i chlór.

Jelikož je poměrně nákladný, používá se spíše jen na oxidaci manganu.

Fyzikální a chemické vlastnosti

  • Skupenství: pevné
  • Barva: tmavě fialové krystaly
  • Zápach: bez zápachu
  • pH: ~7-9
  • Bod tání /bod tuhnutí (°C): >240
  • Hořlavost: nehořlavý
  • Rozpustnost ve vodě (20 °C): 64 g/l
  • Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: -1,73

 

Pavel Hofreiter

Váš odborník na vodu

+420 222 703 933

Pavel
Potřebujete upravit vodu?
Jsme tu pro Vás

Komentáře jsou uzavřeny.

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Starší příspěvky:
limity látek v pitné vodě
Hodnotící limity pitné vody

Voda může dle vyhlášky obsahovat vždy jen povolené množství nejrůznějších látek. Zde najdete jejich přehled včetně konkrétních parametrů. Vše platné...

Zavřít