27.5.2014

Změkčovací stanice z roku 1979 a 1985 byla již vyhospodařená, proto byla včetně tlakové solné nádrže demontována a nahrazena novou, plně automatickou změkčovací stanicí.

Požadavky investora

  • Trvalý výkon: 2-4m3 / hod. změkčené vody
  • Havarijní stav: 16m3 / hod. změkčené vody
  • Splnění normy ČSN 077401, Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa, a to  v parametrech: Max. tvrdost: 1mmol/l, Ca2+ 0,3mmol/l max.

Aquasoftener

Úpravna vody EUROCLEAN AQUASOFTENER

Technologie EuroClean

Stanice je tvořena zdvojeným změkčením EuroClean AquaSoftener 2472, které se skládá z tlakové nádoby s obsahem 300 litrů Ionexu. Nádoby jsou osazeny automatickými řídícími ventily EC TMF 74. Ventily jsou vzájemně propojeny datovou linkou, která zabezpečuje střídání tlakových nádob během regenerace ionexu.

Stávající dávkovací zařízení chemie z roku 2003 je v dobrém technickém stavu, vyhovuje provozním požadavkům kotelny a bylo ponecháno v provozu.

Současná zásobní nádrž o objemu 10 m3 byla ponechána v provozu včetně systému doplňování vody do okruhu horkovodu i parního kotle. Zachovány zůstaly i dva stávající kontrolní vodoměry.

Limitent

Specialitou této sestavy  je zařízení Limitent, které kontunuelně měří tvrdost vody.

Funkce Limitentu

Do rozvodu změkčené vody je instalováno zařízení k snímání diferenčního tlaku. Průtokem vody je vybuzen nepatrný diferenční tlak , který zabezpečí dílčí proud vody vedený přes čidlo tvrdosti v bypassu a pak zpět do hlavního proudu. Při průlomu tvrdosti, např. ze změkčovacího zařízení, je čidlo aktivováno protékající tvrdostí. Při tomto se speciální iontoměnič, který je umístěn v čidle smrští a zajistí signalizaci poruchy.
Pomocí čidla s REED kontaktem je aktivována optická signálka “Hartwasser” “tvrdá voda” Beznapěťový kontakt řídící jednotky může být použit např. pro sepnutí externí signalizace.

Galerie z místa

Pavel Hofreiter

Váš odborník na vodu

+420 222 703 933

Pavel
Potřebujete upravit vodu?
Jsme tu pro Vás

Komentáře jsou uzavřeny.

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Starší příspěvky:
Lonza Kouřim
Dezinfekce a úprava vody, Lonza, Kouřim

Pro společnost LONZA BIOTEC s. r. o. jsme řešili zajištění dezinfekce vody periodickým dávkování chlordioxidu. Dále úpravu chladící chladící vody...

Zavřít