27.5.2014

Pro společnost LONZA BIOTEC s. r. o. jsme řešili zajištění dezinfekce vody periodickým dávkování chlordioxidu. Dále úpravu chladící chladící vody elektrolytickými úpravnami.

Lonza je jedním z předních a nejvíce uznávaných dodavatelů v oblasti farmacie, biotechnologie a speciálních přísad. Využíváme nejnovějších vědeckých poznatků a technologií k výrobě produktů, které podporují bezpečnější a zdravější životní styl a zlepšují celkovou kvalitu života.

Úprava chladící vody

V závodě společnosti Lonza jsou byly provozovány dva otevřené chladicí okruhy, bez úpravy vod a jeden uzavřený chladicí okruh.
Otevřené chladicí okruhy, zejména teplosměnné plochy výměníků a chladicích věží, trpěly zanášením vápennými usazeninami, které snižují jejich účinnost. Chladicí věže fungují jako „pračky vzduchu“ a do chladicího okruhu se tak dostává množství mechanických nečistot, prach, pyly, bakterie a podobně.

Lonza Keuv

Úpravna vody EuroClean KEUV

Teplosměnné plochy chladicích věží byly také zejména v teplých letních měsících porostlé řasami a chladicí voda mohla být biologicky kontaminována. To opět snižovalo účinnost chladicího procesu. Chladicí okruh je také zanášen železitými solemi z dopouštěné vody.

Řešení pro chladící vodu

Ekologickým a zároveň ekonomickým řešením úpravy chladicí vody v těchto situacích je instalace elektrolytické úpravny.
Pro odstranění uvedeného jevu jsme navrhli plně automatickou elektrolytickou úpravnu chladicí vody EuroClean, typ KEUV-CV03 o kapacitě 25m3/h.

Jejím působením se odstraní z vody veškeré nerozpuštěné látky větší než 5 mikronů, zamezí se vylučování uhličitanu vápenatého na teplosměnných plochách výměníků a věžích a vyloučí se z vody veškeré železo a zákal. Chladicí voda bude čirá, bez zákalu, ve vápeno-uhličitanové rovnováze.

Patentově chráněné technologie úpravy chladicí vody vyráběné naší společností nepoužívají žádné chemikálie, jsou zcela bezobslužné a šetrné k životnímu prostředí.

Výsledkem instalace úpraven EuroClean je zvýšení účinnosti chlazení, prodloužení životnosti technologie, snížení nákladů na údržbu a zejména snížení provozních nákladů odstraněním chemikálií.

Kontinuální dezinfekce teplé vody

Dezinfekci rozvodů teplé vody zajistí dávkování oxidu chloričitého (ClO2, chlordioxid).
Oxid chloričitý je dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 293/2006 sb. a vyhlášky 409/2005 sb., paragraf 14, bod „i“, schválený způsob dezinfekce jak pitné, tak teplé vody.

Generátor připravuje 0,2% roztok chlordioxidu z kyseliny chlorovodíkové a z chloritanu sodného. Roztok je dávkován do studené vody na základě údajů z vodoměru, v koncentraci 0,2 až 0,6 mg/l.

Dávkování chlordioxidu v uvedené koncentraci bezpečně zajistí dezinfekci rozvodů, všude tam, kde teplá voda cirkuluje.

Při použití této technologie bude voda na pravidelně používaných výtocích teplé vody z hlediska mikrobiologie splňovat požadavky vyhlášky 293/2006 sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Galerie z místa instalace

Pavel Hofreiter

Váš odborník na vodu

+420 222 703 933

Pavel
Potřebujete upravit vodu?
Jsme tu pro Vás

Komentáře jsou uzavřeny.

Úprava vody pro průmysl i domácnosti

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít

Starší příspěvky:
Technologie úpravy vody pro fontánu – Spa & Kur Hotel Harvey

Úprava podzemní a minerální vody v Lázeňském domě Harvey proběhla především z důvodu zvýšeného obsahu rozpuštěného železa a manganu ve vodě

Zavřít