EuroClean.cz / Články / Escherichia coli ve vodě – Indikátor kontaminace
escherichia coli

Escherichia coli ve vodě – Indikátor kontaminace

6.6.2024

Escherichia coli (E. coli) je indikátorovou bakterií používanou k hodnocení mikrobiologické kvality vody. Tento článek se zabývá výskytem E. coli ve vodě, jeho významem pro veřejné zdraví, metodami detekce a strategií prevence a nápravy kontaminace.

Fekální kontaminace

Fekální kontaminace vody je druh bakteriální kontaminace způsobené koliformními bakteriemi (= bakterie žijící ve střevech). Přítomnost těchto bakterií ve vodě představuje riziko pro veřejné zdraví a vyžaduje pravidelnou kontrolu.

Jak můžeme bezpečnost a kvalitu vody zaručit? Přímé testování velkého množství různých patogenů by bylo obtížné, drahé a časově náročné. Proto bylo zavedeno použití tzv. indikátorových bakterií.

Indikátorové bakterie nemusí být sami o sobě nebezpečné, ale poukazují na potenciální výskyt patogenů ve vodě, neboť se nachází společně s patogenními organismy, které mohou být těžko detekovatelné.

Indikátory fekální kontaminace

Ideální indikátor fekální kontaminace by měl splňovat následující:

 • přítomnost v trávicím traktu teplokrevných živočichů,
 • přítomnost současně s patogenními organismy a nepřítomnost v nekontaminovaných vzorcích,
 • přítomnost ve větším množství než patogeny,
 • snadno detekovatelný a kvantifikovatelný jednoduchými metodami,
  nepatogenní.

Bakterie E. coli

E. coli je druh bakterie z čeledi Enterobacteriaceae, jejímž primárním hostitelským prostředím jsou střeva teplokrevných živočichů včetně člověka.

Je známo mnoho fenotypů a genotypů této bakterie, přičemž většina z nich je pro člověka neškodná, ba dokonce i prospěšná, neboť pomáhají ve střevním traktu produkovat vitamin K2 a chrání střevní výstelku před osídlením jinými patogeny. Existují však typy, které mohou způsobovat různá onemocnění, od lehčích průjmů až po život ohrožující sepse.

Význam E. coli jako indikátoru

E. coli je považována za ideální indikátor fekální kontaminace z několika důvodů:

Specifičnost: Je specifická pro střeva teplokrevných živočichů, což znamená, že její přítomnost ve vodě je silným indikátorem fekální kontaminace.
Snadná detekce: Lze ji snadno a relativně levně detekovat pomocí rutinních mikrobiologických metod.
Významná Ppřítomnost v kontaminované vodě: Je obecně přítomna ve větším množství než patogenní bakterie, což usnadňuje její detekci.

Escherichia coli ve studni

Přítomnost E. coli ve studni opět signalizuje fekální kontaminaci, která představuje významné zdravotní riziko. E. coli ve studniční vodě může vést k celé řadě zdravotních problémů, zejména gastroenteritidě. Symptomatologie zahrnuje průjem, bolest břicha, nevolnost, zvracení a v závažnějších případech může dojít k hemolyticko-uremickému syndromu (HUS), který je potenciálně život ohrožující. Infekce E. coli je zvláště nebezpečná pro děti, starší osoby a jedince s oslabeným imunitním systémem.

Zdroje Kontaminace

Kontaminace vodních zdrojů E. coli může mít různé příčiny:

 • Agrární činnost: Hnojiva a fekální odpad zvířat mohou proniknout do vodních zdrojů.
 • Domovní odpadní vody: Neadekvátně spravované septiky a kanalizační systémy mohou vést k únikům.
 • Dešťová voda: Přívalové deště mohou spláchnout fekální materiál z půdy do vodních zdrojů.
 • Přírodní zdroje: Divoká zvířata mohou kontaminovat povrchové vody.

Metody Detekce

Pro detekci E. coli ve vodě se používají různé metody:

 • Membránová filtrace: Vzorky vody jsou filtrovány přes membránový filtr, který je následně inkubován na selektivním médiu, kde E. coli tvoří kolonie.
 • Multiple-tube fermentation (MTF): Vzorky vody jsou inokulovány do série zkumavek s růstovým médiem a inkubovány, přičemž se sleduje tvorba plynu a zakalení.
 • Enzymatické testy: Metody založené na enzymatické aktivitě specifické pro E. coli, jako je β-glukuronidáza.

Jak zničit Escherichia coli + prevence

Zajištění bezpečné vody zahrnuje několik klíčových strategií:

 • Úprava vody: Filtrace, chlorování, ozonizace a UV záření jsou efektivní metody pro odstranění E. coli.
 • Sanitární opatření: Správné nakládání s odpady, kontrola odtoků z farem a udržování septických systémů mohou snížit riziko kontaminace.
 • Monitorování: Pravidelné testování vodních zdrojů na přítomnost E. coli je nezbytné pro včasnou detekci a reakci na kontaminaci.

Závěr

Přítomnost Escherichia coli ve vodě je kritickým indikátorem fekální kontaminace a potenciálního rizika pro veřejné zdraví. Efektivní detekce, prevence a náprava kontaminace jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti vodních zdrojů. Pokračující výzkum a technologický pokrok jsou nezbytné pro zlepšení metod monitorování a úpravy vody, čímž se sníží riziko onemocnění spojených s kontaminovanou vodou.

 

Pavel Hofreiter

Obchodní manažer

+420 222 703 933
Pavel
Potřebujete upravit vodu? Napište nám!
Poslat dotaz

 

Přidat komentář

  Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

  (například rozbor vody)

  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

  Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533

  X

   (rozbor vody, pokud máte)

   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

   X

    Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

    (rozbor vody)

    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

    X

     Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

     Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

     X

      Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

      Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

      X

       Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

       Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

       X

        Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

        Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

        X

         Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

         Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

         X

          Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

          Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

          X

           Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

           Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

           X

            Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

            Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

            X

             Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

             Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

             X

              Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

              Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

              X

               Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

               Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

               X

                Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                X

                 Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                 Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                 X

                  Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                  Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                  X

                   Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                   X

                    Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                    X

                     Rychly kontakt

                     (napríklad rozbor vody)

                     Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

                     X

                      Szybki kontakt

                      Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

                      X

                       Quick contact

                       (for example. water analysis)

                       Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

                       X