EuroClean.cz / Články / Spotřeba teplé vody a její vliv na kvalitu
Spotřeba vody

Spotřeba teplé vody a její vliv na kvalitu

24.10.2012

Spotřeba teplé vody o teplotě 55°C na osobu a den v bytovém objektu je uvedena v tabulce č. 4 informativní přílohy C normy ČSN 060320 Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování, vydané v březnu 1998.

Tato průměrná návrhová hodnota činí 82 litrů na osobu a den tj. celková potřeba teplé vody o teplotě 40°C pro mytí, koupání, praní, umývání a úklid činí cca 125 litrů na osobu a den tj. cca 46 m3 na osobu za rok.

Po privatizaci vodáren a zavedení tržní ceny pitné vody a jejího měření v jednotlivých bytech však spotřeba pitné vody stále klesá. To samé se ve zvýšené míře týká i spotřeby teplé vody, v jejíž ceně se projevuje i spotřeba tepla na její ohřev. Při výměně starých výtokových baterií za pákové event. i termostatické baterie bude spotřeba pitné vody i teplé vody dále klesat.

Dalším problémem je klesající počet obyvatel jednoho bytu. Zatímco před třiceti lety byl průměrný počet obyvatel jednoho bytu 3,3 obyvatele, dnes se tato měrná statistická hodnota pohybuje podle regionů v rozmezí 2,0 až 2,5. Stále klesající počet obyvatel jednoho bytu souvisí s měnící se demografickou strukturou obyvatel ČR tj. se sníženou porodností a prodlužováním průměrného života.

Závěrem tohoto rozboru je skutečnost, že oproti projektovaným hodnotám klesla spotřeba pitné vody i teplé vody zhruba na polovinu. Následkem toho jsou zejména ležaté rozvody předimenzované a rychlosti průtoku vody malé. Zde je třeba poznamenat, že zatímco byla vysoká spotřeba vody měřítkem rostoucího životního standardu obyvatelstva, ve spotřebě zejména elektrické energie tomu bylo naopak. Státní energetická inspekce kontrolovala hospodaření s energií a to jak v projektech tak i v jednotlivých podnicích. Důsledkem toho pak projektant navrhoval takové průřezy potrubí, aby byla tlaková ztráta a tím i potřeba elektrické energie na čerpání co nejnižší. Obvyklá projektovaná rychlost vody v potrubí byla nižší nez 0,5 m.s-1 což nyní při poloviční spotřebě činí méně než 0,25 m.s-1.

Nízké rychlosti proudění vody v potrubí totiž znamenají vyšší korozní rychlosti kovových materiálů a vyšší tvorbu úsad v kovových i plastových rozvodech vody. Toto se týká studené pitné vody a ve zvýšené míře i rozvodů teplé vody. Uvádí se, že při nárůstu teploty o každých 10oC se zvýší korozní rychlosti i tvorba úsad až o 100%. Průměrné korozní rychlosti uhlíkových ocelí jsou u studené vody 0,1 – 0,3 mm za rok, u teplé vody 0,3 – 0,5 mm za rok. Průměrná statistická životnost ocelového potrubí na studenou vodu je 12 – 15 let; na teplou vodu 5 – 7 let, pozinkovaného potrubí na teplou vodu 7 – 9 let.

V praxi to znamená, že zatímco je kvalita pitné vody na výstupu z vodárny v souladu s legislativou, nemusí toto platit na vstupu do výměníkové stanice. A tak jak platí, že z nekvalitní povrchové vody nelze vyrobit kvalitní pitnou vodu, tak nelze z nekvalitní studené pitné vody vyrobit kvalitní teplou vodu. Zejména při častých poruchách podzemních rozvodů pitné vody dochází při kolísání či přerušení tlaku vody v potrubí a při opravách někdy i ke vniknutí nečistot do potrubí. Po opravě a zvýšení tlaku a tím i průtoku vody dojde k uvolnění korozních produktů i úsad z vnitřních stěn potrubí a armatur i tzv. mrtvých koutů potrubí. Toto má za následek zhoršení barvy a zákalu vody i obsahu železa ve vodě. Voda má žluté až hnědo-červené zabarvení vlivem zvýšené přítomnosti hydratovaných oxidů železa a obsahuje i nerozpuštěné látky ve formě tzv. vodního kamene.

Obdobné problémy se často objevují i v kvalitě teplé vody v období tzv. odběrové špičky. V tabulce č. 5 informativní přílohy C normy ČSN 060320 jsou uvedeny průměrné hodnoty součinitele současnosti v závislosti na počtu připojených bytů. Maximální hodinový průtok teplé vody během odběrové špičky získáme vynásobením průměrné denní spotřeby tímto koeficientem. Hodnoty tohoto koeficientu se pohybují od 0,2 pro 250 a více připojených bytových jednotek do 0,85 pro 10 a méně připojených bytů. Je třeba poznamenat, že se jedná pouze o směrná čísla a platí pouze pro bytové domy. V existujících výměníkových stanicích lze získat přesné údaje pomocí součtové křivky dodávky tepla pro ohřev vody a údaje vodoměru na vstupní pitné vodě k ohřevu.

V době odběrové špičky teplé vody se zvýšením průtoku uvolní nejen korozní produkty a úsady z potrubí ale i z akumulačních zásobníků, kde jsou obvykle usazeny na dně a při zvýšeném odběru se zvíří, promíchají s ostatní vodou a odtečou do rozvodu teplé vody. Spotřebitelé teplé vody si pak zcela oprávněně stěžují na její špatnou kvalitu.

click here

Přidat komentář

  Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

  (například rozbor vody)

  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

  Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533

  X

   Potřebujete poradit? Zanechte nám kontakt, ozveme se zpět

   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

   X

    (rozbor vody, pokud máte)

    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

    X

     Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

     (rozbor vody)

     Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

     X

      Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

      Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

      X

       Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

       Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

       X

        Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

        Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

        X

         Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

         Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

         X

          Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

          Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

          X

           Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

           Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

           X

            Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

            Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

            X

             Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

             Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

             X

              Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

              Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

              X

               Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

               Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

               X

                Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                X

                 Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                 Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                 X

                  Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                  Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                  X

                   Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                   X

                    Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                    X

                     Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                     Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                     X

                      Rychly kontakt

                      (napríklad rozbor vody)

                      Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

                      X

                       Szybki kontakt

                       Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

                       X

                        Quick contact

                        (for example. water analysis)

                        Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

                        X