Legionella na Praze 4 – dezinfekce proběhne zařízením EuroClean OXCL

7.7.2016

V další pražské lokalitě byla nalezena bakterie legionella. Jedná se o ulice Dvorecká, Jeremenkova a Na Zvoničce na Praze 4. Vzorky vody byly odebrány dne 14. 6. 2016 v rámci státní kontroly kvality teplé vody Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Rozbory ukázaly zvýšené hodnoty legionell.

Jeremenkova 53: 4600 KTJ/100ml, hygienický limit 100KTJ/100ml
VS 21 Jeremenkova – vratka: 110 KTJ/100ml, hygienický limit 100KTJ/100ml
(KTJ = kolonie tvořící jednotka)

Co je legionella
Legionella pneumophila je bakterie, která se ve vodním prostředí vyskytuje přirozeně. K jejímu přemnožení dochází ve špatně konstruovaných nebo nedostatečně udržovaných rozvodech teplé vody. Nebezpečné jsou tzv. mrtvé kouty potrubí, tedy místa, kde voda nedostatečně cirkuluje. Zde se tvoří nánosy, které jsou pro legionellu živnou půdou.

Pražská teplárenská v rámci součinnosti zahájila v sobotu 2.7.2016 dezinfekci okruhu, která bude probíhat přibližně měsíc. Do té doby se doporučuje omezit sprchování v teplé vodě na minimum. Pro pitné účely vodu převařovat. Dezinfekce bude probíhat zařízením EuroClean OXCL.

Délka trvání dezinfekce bude přibližně 1 měsíc.

Kontaktní informační linky HSHMP: 296 336 718, 296 336 742

jeremenkova_legionella

Pavel Hofreiter

Váš odborník na vodu

+420 222 703 933

Pavel
Chcete odstranit bakterie z vody?
Jsme tu pro Vás

Přidat komentář

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Kam dále:
brakická voda
Brakická voda a její odsolování

Brakickou vodou je myšlena ta voda, která má koncentraci solí na pomezí mezi mořskou a sladkou vodou.

Zavřít