Moře

Brakická voda a její odsolování

4.5.2016

Brakickou vodou je myšlena ta voda, která má koncentraci solí na pomezí mezi mořskou a sladkou vodou. Brakická voda je slanější než sladká voda, ale zase není tak slaná jako voda mořská. Brakickou vodu najdeme nejčastěji v místech, kde se sladká voda míchá s vodou slanou – v deltách řek, v příbřežních oblastech, ale také v některých mořích.

Příklady brakických vod

Nejznámějšími místy výsktytu brakických vod jsou Kaspické, Baltské a Azovské moře, delty řek Gangy, Amazonky, Mississippi, Volhy, Dunaje, Temže a Rhôny. Největší oblastí je Baltské moře, do kterého ústí velké množství sladkovodních řek a tím snižuje jeho salinitu až na nějakých sedm promile.

Salinita brakických vod se stále mění. Obvyklé je rozmezí 0,5 – 30 gramů solí na litr vody (mořská voda obsahuje přibližně 35 gramů solí na litr vody).

Tabulka hustoty vod

sladká méně než 0,5 g/l hustota vody je 1,000 g/cm3
brakická 0,5 až 30 g/l hustota vody je od 1,003 do 1,012 g/cm3
mořská 30 až 50 g/l typická hustota vody je 1,025 g/cm3

Fauna a flóra

Vodní ekosystémy vázané na delty řek se nazývají estuária. Jedná se o oblasti velmi produktivní na biomasu, protože voda z řek sem neustále přináší nové živiny a organismy. Díky tomu zde žije mnoho různých živočichů. Z flóry zde najdeme řasy, sinice, jestřábníky, kamýš, pelyněk a ostřice. Z fauny můžeme jmenovat slávky, medůzy, kraby, lososy, úhoře a velké množství různých ptáků.

Častý je také výskyt oblíbených akvarijních ryb cichlid z nichž některé druhy brakickou vodu přímo vyžadují.

Odsolování brakických vod

Odsolování vody (desalinace) je proces při kterém se snižuje nebo úplně odstraňuje obsah solí ve vodě mořské nebo brakické. Tento způsob získávání pitné vody používají země s omezenými zdroji sladké pitné vody. Odsolení vody se uplatňuje též při produkci procesní vody do výrobních závodů. Obvyklá je úprava vody pomocí membránové technologie reverzních osmóz. Existují ale i další metody.

  • destilace – nejstarší a nejrozšířenější metoda odsolování vody, bohužel velmi energeticky náročná
  • vícestupňová destilace – odpadní teplo destilace se použije k další destilaci a tím se sníží energetická náročnost procesu
  • komprese páry – ohřátí roztoku a stlačení páry –  obvykle se používá v malých aplikacích
  • elektrodialýza – odstraňení iontů solí pomocí elektrického proudu
  • iontová výměna – odstranění iontů solí pomocí speciální iontoměničové směsi
  • vymražování – čištění vody pomocí její krystalizace

 

Pavel Hofreiter

Váš odborník na vodu

+420 222 703 933

Pavel
Potřebujete upravit vodu?
Jsem tu pro Vás!

Přidat komentář

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Kam dále:
Uran ve vodě a jeho odstranění

Uran je stříbrně lesklý radioaktivní chemický prvek patřící mezi skupinu kovů nazývaných aktinoidy. Prvek byl nalezen Martinem Heinrichem Klaprothem v...

Zavřít