4.5.2016

Brakickou vodou je myšlena ta voda, která má koncentraci solí na pomezí mezi mořskou a sladkou vodou. Brakická voda je slanější než sladká voda, ale zase není tak slaná jako voda mořská. Brakickou vodu najdeme nejčastěji v místech, kde se sladká voda míchá s vodou slanou – v deltách řek, v příbřežních oblastech, ale také v některých mořích.

 

Brakická voda

Příklady brakických vod

Nejznámějšími místy výsktytu brakických vod jsou Kaspické, Baltské a Azovské moře, delty řek Gangy, Amazonky, Mississippi, Volhy, Dunaje, Temže a Rhôny. Největší oblastí je Baltské moře, do kterého ústí velké množství sladkovodních řek a tím snižuje jeho salinitu až na nějakých sedm promile.

Salinita brakických vod se stále mění. Obvyklé je rozmezí 0,5 – 30 gramů solí na litr vody (mořská voda obsahuje přibližně 35 gramů solí na litr vody).

Tabulka hustoty vod

sladká méně než 0,5 g/l hustota vody je 1,000 g/cm3
brakická 0,5 až 30 g/l hustota vody je od 1,003 do 1,012 g/cm3
mořská 30 až 50 g/l typická hustota vody je 1,025 g/cm3

Fauna a flóra

Vodní ekosystémy vázané na delty řek se nazývají estuária. Jedná se o oblasti velmi produktivní na biomasu, protože voda z řek sem neustále přináší nové živiny a organismy. Díky tomu zde žije mnoho různých živočichů. Z flóry zde najdeme řasy, sinice, jestřábníky, kamýš, pelyněk a ostřice. Z fauny můžeme jmenovat slávky, medůzy, kraby, lososy, úhoře a velké množství různých ptáků.

Častý je také výskyt oblíbených akvarijních ryb cichlid z nichž některé druhy brakickou vodu přímo vyžadují.

cichlidy_brakicka_voda

Odsolování brakických vod

Odsolování vody (desalinace) je proces při kterém se snižuje nebo úplně odstraňuje obsah solí ve vodě mořské nebo brakické. Tento způsob získávání pitné vody používají země s omezenými zdroji sladké pitné vody. Odsolení vody se uplatňuje též při produkci procesní vody do výrobních závodů. Obvyklá je úprava vody pomocí membránové technologie reverzních osmóz. Existují ale i další metody.

  • destilace – nejstarší a nejrozšířenější metoda odsolování vody, bohužel velmi energeticky náročná
  • vícestupňová destilace – odpadní teplo destilace se použije k další destilaci a tím se sníží energetická náročnost procesu
  • komprese páry – ohřátí roztoku a stlačení páry –  obvykle se používá v malých aplikacích
  • elektrodialýza – odstraňení iontů solí pomocí elektrického proudu
  • iontová výměna – odstranění iontů solí pomocí speciální iontoměničové směsi
  • vymražování – čištění vody pomocí její krystalizace

 

Pavel Hofreiter

Váš odborník na vodu

+420 222 703 933

Pavel
Potřebujete upravit vodu?
Jsme tu pro Vás

Přidat komentář

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Starší příspěvky:
uran
Uran ve vodě a jeho odstranění

Uran je stříbrně lesklý radioaktivní chemický prvek patřící mezi skupinu kovů nazývaných aktinoidy. Prvek byl nalezen Martinem Heinrichem Klaprothem v...

Zavřít