nemocnice most

Mosteckou nemocnici již legionella netrápí

2.1.2017

Bakterie legionella, která se v listopadu minulého roku objevila v části potrubního systému mostecké nemocnice, se již v rozvodech nevyskytuje. Informoval o tom Jiří Vondra, tiskový mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou Nemocnice Most patří.

Zvýšený výskyt této bakterie byl naměřen na oddělení jednotky intenzivní péče interního a chirurgického oddělení.

(Mostecká nemocnice nasazuje do boje proti legionellám generátor chlordioxidu EuroClean)

Kontrolní odběry vody provedli pracovníci Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem 5. a 19. prosince. Krajská hygienická stanice informovala Krajskou zdravotní o výsledku měření, který potvrdil nulový výskyt bakterií legionella. Tento stav zapříčinila pohotová reakce vedení Krajské zdravotní společně s vedením nemocnice. To se případem ihned zabývalo a byla přijala okamžitá opatření.

K výměníkovým stanicím bylo nainstalováno zařízení na dezinfekci teplé vody EuroClean OXCL Blue 01. Do doby než bylo zařízení plně v provozu byly na odděleních intenzivní péče vyměněny nevyhovující vodovodní baterie za nové a na všech výměníkových stanicích byla zavedena pravidelná tepelná dezinfekce teplé užitkové vody v týdenních intervalech.

Generátor OXCL BLUE slouží pro bezpečnou přípravu roztoku oxidu chloričitého – ClO2 (chlordioxidu) a následně k dezinfekci pitné, teplé užitkové, nebo průmyslové vody. Vyvíječ je navržen tak, aby ClO2 byl vždy čerstvý a maximálně účinný pro danou aplikaci. Oxid chloričitý je dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 293/2006 Sb. a vyhlášky 409/2005 Sb., paragraf 14, odstavec 3, bod „i“, schválený způsob dezinfekce vody.

 

Pavel Hofreiter

Váš odborník na vodu

+420 222 703 933

Pavel
Potřebujete upravit vodu?
Jsem tu pro Vás!

Přidat komentář

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Kam dále:
generator most
Mostecká nemocnice nasazuje proti legionellám generátor EuroClean.

V části potrubního systému mostecké nemocnice se objevila nebezpečná legionella. Zvýšený výskyt této bakterie byl naměřen na oddělení jednotky intenzivní...

Zavřít