2.1.2017

Bakterie legionella, která se v listopadu minulého roku objevila v části potrubního systému mostecké nemocnice, se již v rozvodech nevyskytuje. Informoval o tom Jiří Vondra, tiskový mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou Nemocnice Most patří.

Zvýšený výskyt této bakterie byl naměřen na oddělení jednotky intenzivní péče interního a chirurgického oddělení.

(Mostecká nemocnice nasazuje do boje proti legionellám generátor chlordioxidu EuroClean)

Kontrolní odběry vody provedli pracovníci Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem 5. a 19. prosince. Krajská hygienická stanice informovala Krajskou zdravotní o výsledku měření, který potvrdil nulový výskyt bakterií legionella. Tento stav zapříčinila pohotová reakce vedení Krajské zdravotní společně s vedením nemocnice. To se případem ihned zabývalo a byla přijala okamžitá opatření.

K výměníkovým stanicím bylo nainstalováno zařízení na dezinfekci teplé vody EuroClean OXCL Blue 01. Do doby než bylo zařízení plně v provozu byly na odděleních intenzivní péče vyměněny nevyhovující vodovodní baterie za nové a na všech výměníkových stanicích byla zavedena pravidelná tepelná dezinfekce teplé užitkové vody v týdenních intervalech.

 

nemocnice most

Generátor OXCL BLUE slouží pro bezpečnou přípravu roztoku oxidu chloričitého – ClO2 (chlordioxidu) a následně k dezinfekci pitné, teplé užitkové, nebo průmyslové vody. Vyvíječ je navržen tak, aby ClO2 byl vždy čerstvý a maximálně účinný pro danou aplikaci. Oxid chloričitý je dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 293/2006 Sb. a vyhlášky 409/2005 Sb., paragraf 14, odstavec 3, bod „i“, schválený způsob dezinfekce vody.

 

Zdeněk Kočí

Obchodní zástupce

Zdeněk Kočí
Potřebujete upravit vodu?
Jsme tu pro Vás

Přidat komentář

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Starší příspěvky:
generator most
Mostecká nemocnice nasazuje proti legionellám generátor EuroClean.

V části potrubního systému mostecké nemocnice se objevila nebezpečná legionella. Zvýšený výskyt této bakterie byl naměřen na oddělení jednotky intenzivní...

Zavřít