Zákal vody

Zákal vody

Limit pro pitnou vodu: 5 ZF (formazinových jednotek)

Jaké jsou projevy
  • Viditelné zakalení vody
  • Nečistoty na hladině nebo usazené na dně
Jaká jsou rizika
  • Může být tvořen škodlivými látkami
  • Poskytuje úkryt pro bakterie
  • Znečišťuje produkty, poškozuje zařízení, ucpává potrubí

Jak zákal vody odstraňujeme

  • Využíváme mechanickou filtraci

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Zákal je označení nerozpuštěných látek unášených vodou. Může jít o látky anorganické (rez, písek, prach) nebo organické (jíly, zbytky rostlin, přemnožené organismy – řasy, sinice). Mléčně bílé zakalení vody způsobují obvykle rozpuštěné plyny (nejčastěji kyslík), které z vody rychle vyprchají a nepředstavují problém.

Samotný zákal se při zpomalení proudění vody usazuje na dně. Vznikají vrstvy, které se mohou nárazově zvířit a vyplavit s vodou (typická situace po odstávce vody). Zákal může pocházet přímo ze zdroje vody, nebo může pocházet z korodujícího materiálu potrubí, nebo může vznikat během dopravy vody chemickými procesy (srážení).

K jeho odstranění se používají mechanické filtry. Ty mohou mít podobu filtračních vložek (tkanina nebo jiná forma vláknitého materiálu), filtračního lože (písek, aktivní uhlí či jiné zrnité materiály), nebo síta či mříže (plastové, kovové; děrované nebo štěrbinové). Zákal se zachytí na povrchu těchto filtrů zatímco voda protéká dále. Filtrační vložky je potřeba po čase vyměnit. Ostatní filtry lze takzvaně vyprat a použít znovu. Většina takových filtrů nabízí možnost automatického praní.

Naše produkty řešící tento problém

 

Ke stažení: Zákal vody (PDF)

Úprava vody pro průmysl i domácnosti