2.6.2014

Pro společnost Dalkia Česká republika, a.s. jsme instalovali úpravnu vody obsahující změkčení a dávkování chemie Stopkor. Úpravna slouží pro přípravu teplé vody do 288mi bytů.

Úpravna je napojena na přívodní větev studené vody, před ohřívač a zásobníky teplé vody. Odtok vody po regeneraci je řešen odčerpáváním vody z jímky s hlídáním hladin hladinovými sondami.

Změkčení EuroClean AquaSoftener 610G a dávkovací zařízení EuroClean DZ01

Do by-passu je instalován změkčovací filtr s automatickou regenerační hlavicí s objemovou regenerací s časovým posunem. V době regenerace voda protéká hlavicí.

Výstupní tvrdost je možné nastavit směšovacím kohoutem podle požadavku a potřeby. Změkčená voda je částečně promíchávána na požadovanou výstupní tvrdost 11 °dH (německých stunů).

Za změkčením je instalováno dávkovací zařízení na Stopkor včetně impulsního vodoměru. Do rozvodů je instalována zpětná klapka pro zamezení proudění přípravku do rozvodů.

Regenerace změkčení probíhá solným roztokem z tabletované soli (NaCl). Z důvodu chybějícího odpadu v suterénu je vyveden odpad a kvůli obsahujícím chloridům v odpadní vodě je instalováno záložní čerpadlo na odčerpávání odpadní vody po regeneraci náplně filtrů.

AquaSoftener 610G

Jedná se o plně automatické, dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Regenerace probíhá objemově po proteklém množství 33 m3 upravené vody, s časovým posunem regenerace mimo odběrní špičku v nočních hodinách.

Dávkovací zařízení EuroClean DZ01

Níže navržená sestava úpravy vody, zajišťuje automatické dávkování chemikálie ze 60.ti litrové zásobní nádrže. Zařízení je bezobslužné, obsluha pouze doplňuje náplň.

Sestava obsahuje:

  • 1x Čerpadlo IWAKI
  • 1x Zpětný tlakový ventil
  • 1x Dávkovací nádrž 60 lit.
  • 1x Hladinový spínač
  • 1x Sací koš se zátěží
  • 1x Ventilová sada
  • 2x Konektor
  • 1x Impulsní vodoměr 2“

Fotogalerie z místa instalace

Zdeněk Kočí

Obchodní zástupce

Zdeněk Kočí
Potřebujete upravit vodu?
Jsme tu pro Vás

Komentáře jsou uzavřeny.

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Starší příspěvky:
Pivovar Platan
Rekonstrukce úpravny vody v Pivovaru Platan

Řešení od EuroClean s.r.o. v Protivíně modernizuje a zjednodušuje proces úpravy surové vody na vodu pitnou. Je akceptován požadavek objednatele...

Zavřít