Campovo číslo
EuroClean.cz / Slovník / Campovo číslo
Campovo číslo

Campovo číslo

23.10.2012

Pan Camp (USA) již v roce 1954 zjistil, že mají-li být vločky dobře separovatelné, je nutno vzniklou suspenzi dostatečně míchat před vlastní separací, což je charakterizováno množstvím vložené energie. To lze vyjádřit jako intenzitu míchání působící v určitém časovém úseku.

Jako míru intenzity míchání navrhl Camp gradient rychlosti posunu vrstev míchané suspenze a jako míru vložené energie součin gradientu rychlosti a času, který nabývá tvaru bezrozměrového kritéria flokulace (později v roce 1963 Součkem nazvaným číslem Campovým – Ca)

Ca = G . t,

kde G je gradient deformační rychlosti (s-1), t (s) je doba zdržení suspenze ve flokulačním prostoru s intenzitou míchání G. Gradient rychlosti se vyjadřuje ve vztahu G = druhá odmocnina zlomku L/n

kde L (kpm/m3) je měrný příkon disipovaný v jednotce objemu flokulační nádrže a (kps/m2) je součinitel dynamické viskozity kapaliny.

Podle empirického ověření je pro úspěšnou flokulaci při kyselém čiření železitými koagulanty v čiřiči při teplotě vody 1oC nutno vložit energii o hodnotě Ca = 125 000 až 150 000 a pro hlinité koagulanty 75 000 až 100 000 (nárok na disipovanou energii s rostoucí teplotou klesá).

Přitom ovšem dobou zdržení t se rozumí skutečné prodlení ve flokulační zóně. Je proto žádoucí, aby flokulační prostor byl řešen tak, aby v maximální míře eliminoval ‘zkratové’ proudění a skutečný stav se co nejvíce blížil teoretické době zdržení

T(s) = V/Q (m3 . m-3 . s-1).

Nové perspektivy v technice flokulace otevírá aplikace pomocných organických flokulantů (POF). Aplikuje-li se vhodný flokulant v okamžiku, kdy do suspenze již byla disipována potřebná energie, dosáhne se optimálního účinku flokulace prakticky bez ohledu na výši použitého gradientu. Lze pracovat s hodnotami gradientu až 500 s-1, což v nejnepříznivějším případě bez ohřevu surové vody odpovídá flokulačnímu prostoru s dobou zdržení 3 až 5 minut. Nové konstrukce flokulačních jsou zároveň řešeny tak, aby se hodnota gradientu v jednotlivých částech nádrže ve směru průtoku postupně snižovala, přičemž při vstupu vody do separačního stupně průtoku postupně snižovala, Při vstupu vody do separačního stupně je žádoucí již jen takový gradient, který zajistí okamžité rozmíchání v tomto místě přidaného roztoku POF, ale nezpůsobí již tříštění vloček vzniklých po přídavku POF.

Čiřiče a filtry pro koagulační filtraci nejsou běžně uzpůsobeny pro to, aby před vlastní separací mohlo být do upravované vody disipováno dostatečné množství energie podle výše uvedených hodnot, což lze odstranit předřazením flokulační komory konstruované na disipaci chybějící energie.

Přidat komentář

  Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

  (například rozbor vody)

  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533

  X

   Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

   (rozbor vody)

   Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

   X

    Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

    Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

    X

     Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

     Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

     X

      Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

      Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

      X

       Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

       Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

       X

        Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

        Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

        X

         Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

         Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

         X

          Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

          Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

          X

           Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

           Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

           X

            Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

            Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

            X

             Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

             Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

             X

              Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

              Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

              X

               Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

               Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

               X

                Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                X

                 Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                 Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                 X

                  Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                  X

                   Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                   Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                   X

                    Rychly kontakt

                    (napríklad rozbor vody)

                    Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

                    X

                     Szybki kontakt

                     Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

                     X

                      Quick contact

                      (for example. water analysis)

                      Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

                      X