EuroClean.cz / Články / Legislativa ve vztahu ke kvalitě teplé vody
legislativa

Legislativa ve vztahu ke kvalitě teplé vody

24.10.2012

Norma ČSN 060320 Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování, vydaná v březnu 1998 nestanovuje požadavky na jakost teplé vody a jen uvádí, že ji lze připravit ohřevem pouze pitné vody.

V době od 1. 1. 1991 do 1. 11. 2001 byla v platnosti ČSN 757111 Pitná voda, která stanovila mezní hodnoty pH pitné vody v rozmezí 6 až 8 a mezní hodnotu obsahu železa na 0,3 mg/l. Naproti tomu norma nestanovila mezní hodnotu obsahu fosforečnanů ani požadavek na mezní obsah volného resp. agresivního kysličníku uhličitého.

S účinností od 1. 1. 2001 platí Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Tato vyhláška mění mezní hodnotu pH pitné vody na 6,5 – 9,5 s poznámkou, že voda nesmí být agresivní a dále zpřísňuje mezní hodnotu obsahu železa na 0,2 mg/l. Mezní hodnotu obsahu fosforečnanů vyhláška neudává.

Další vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, která byla vydána dne 8. 1. 2001 s účinností dnem vyhlášení, stanovuje hygienické požadavky na výrobky určené k přímému styku s pitnou vodou, na chemikálie určené k úpravě surové vody na vodu pitnou a na vodárenskou technologii k vodárenské úpravě surové vody.

Problematiky úpravy resp. doúpravy teplé vody se z této poměrně obsáhlé vyhlášky týká příloha č. 1, která uvádí postup při výluhovém testu materiálů a výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou a hlavně příloha č. 3, kde jsou uvedeny tři chemikálie povolené pro úpravu teplé vody. Jedná se o fosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný a dihydrogenfosforečnan sodný v požadované čistotě a o dávce max. 5 mg/l P2O5. Ostatní chemikálie musí mít povolení orgánu ochrany veřejného zdraví spadající do působnosti Ministerstva zdravotnictví. Limitní hmotnostní koncentrace fosforečnanů byla oproti bývalé ČSN 830616 Jakost teplé užitkové vody snížena na polovinu se striktním požadavkem mezní koncentrace, což má za následek nutnost spolehlivé regulace dávkování roztoku chemikálie obsahující fosforečnany.

Pavel Hofreiter

Obchodní manažer

+420 222 703 933
Pavel
Hledáte nezávaznou konzultaci? Napište nám!
Poslat dotaz

Přidat komentář

  Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

  (například rozbor vody)

  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

  Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533

  X

   (rozbor vody, pokud máte)

   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

   X

    Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

    (rozbor vody)

    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

    X

     Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

     Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

     X

      Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

      Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

      X

       Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

       Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

       X

        Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

        Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

        X

         Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

         Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

         X

          Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

          Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

          X

           Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

           Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

           X

            Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

            Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

            X

             Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

             Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

             X

              Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

              Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

              X

               Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

               Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

               X

                Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                X

                 Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                 Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                 X

                  Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                  Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                  X

                   Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                   X

                    Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                    X

                     Rychly kontakt

                     (napríklad rozbor vody)

                     Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

                     X

                      Szybki kontakt

                      Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

                      X

                       Quick contact

                       (for example. water analysis)

                       Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

                       X