28.5.2015

Hygienické zabezpečení vody provádíme dezinfekcí. Je to nezbytný krok k odstranění nežádoucích bakteríí a mikroorganismů z vody.Cílem je likvidace případných patogenů a vytvoření dezinfekčního rezidua, které má za úkol bránit druhotnému nárůstu mikroorganismů ve vodovodní síti.

Hygienické zabezpečení vody (dezinfekce) se nejčastěji provádí fyzikálními metodami: UV zářením, či vysokou teplotou. Dále také fyzikálně-chemickými metodami, například přidáním oxidačního činidla jako je: chlor, ozon, chlordioxid.

Vše se řídí vyhláškou 252/2004 Sb., která stanovuje požadavky na pitnou vodu.

Fyzikální metody hygienického zabezpečení vody

Mezi tyto metody patří působení tepla, UV záření nebo působení iontů těžkých kovů. Při dezinfekci vody teplotou (termická dezinfekce vody) je nutné dosáhnout teploty 80°C a to alespoň po dobu 20ti minut. Při této metodě bohužel přežijí spory mikroorganizmů.

Dezinfekce UV zářením je modernější metoda používaná pro hygienické zabezpečení vody a spočívá v působení elektromagnetického záření v rozmezí 100-400 nm,což je rozsah mezi rentgenovými paprsky a viditelnou částí spektra.
legionella pneumophila

Legionella

Působení iontů těžkých kovů, jako jsou stříbro a měď je metoda známá již ze starého Egypta, kdy lidé vodu uskladňovali v měděných či stříbrných nádobách aby vydržela déle. Těžké kovy mají při dlouhodobém působení schopnost narušovat buněčnou strukturu jednoduchých organizmů (bakterií a řas) a mohou proto hygienicky zabezpečit vodu a to na poměrně dlouhou dobu.

Fyzikálně chemické metody hygienického zabezpečení vody

Nejčastěji se používá levnější chlor, který je účinný na hubení bakterií. Při dezinfekci vody chlorem bohužel vznikají vedlejší látky trihalogenmethany a halogenoctové kyseliny, které jsou karcinogenní.

K nejsilnějším používaným oxidačním prostředkům patří ozon. (O3), který se vyrábí ze suchého vzduchu nebo kyslíku silným výbojem elektrického proudu.

Moderní a velmi účinnou metodou hygienického zabezpečení vody je dezinfekce chlordioxidem. Oxid chloričitý je velmi silné oxidační činidlo s dlouhotrvajícím dezinfekčním účinkem. Oproti nejpoužívanějšímu chlóru přináší nesporné výhody:

  • účinek chlordioxidu nezávisí na pH
  • vyšší účinnost
  • ničí i biofilmy
  • nevytváří trihalogenmethany
  • ničí bakteriální spory i viry
Pavel Hofreiter

Váš odborník na vodu

+420 222 703 933

Pavel
Chcete odstranit bakterie z vody?
Jsme tu pro Vás

Přidat komentář

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Starší příspěvky:
Voda v pražských Dejvicích stále není pitná

V Dejvicích a v Bubenči, kde žije přibližně 32 000 obyvatel, již od neděle 24.5. teče z kohoutků závadná voda.

Zavřít