27.5.2014

Pro společnost LONZA BIOTEC s. r. o. jsme řešili zajištění dezinfekce vody periodickým dávkování chlordioxidu. Dále úpravu chladící chladící vody elektrolytickými úpravnami.

Lonza je jedním z předních a nejvíce uznávaných dodavatelů v oblasti farmacie, biotechnologie a speciálních přísad. Využíváme nejnovějších vědeckých poznatků a technologií k výrobě produktů, které podporují bezpečnější a zdravější životní styl a zlepšují celkovou kvalitu života.

Úprava chladící vody

V závodě společnosti Lonza jsou byly provozovány dva otevřené chladicí okruhy, bez úpravy vod a jeden uzavřený chladicí okruh.
Otevřené chladicí okruhy, zejména teplosměnné plochy výměníků a chladicích věží, trpěly zanášením vápennými usazeninami, které snižují jejich účinnost. Chladicí věže fungují jako „pračky vzduchu“ a do chladicího okruhu se tak dostává množství mechanických nečistot, prach, pyly, bakterie a podobně.

Lonza Keuv

Úpravna vody EuroClean KEUV

Teplosměnné plochy chladicích věží byly také zejména v teplých letních měsících porostlé řasami a chladicí voda mohla být biologicky kontaminována. To opět snižovalo účinnost chladicího procesu. Chladicí okruh je také zanášen železitými solemi z dopouštěné vody.

Řešení pro chladící vodu

Ekologickým a zároveň ekonomickým řešením úpravy chladicí vody v těchto situacích je instalace elektrolytické úpravny.
Pro odstranění uvedeného jevu jsme navrhli plně automatickou elektrolytickou úpravnu chladicí vody EuroClean, typ KEUV-CV03 o kapacitě 25m3/h.

Jejím působením se odstraní z vody veškeré nerozpuštěné látky větší než 5 mikronů, zamezí se vylučování uhličitanu vápenatého na teplosměnných plochách výměníků a věžích a vyloučí se z vody veškeré železo a zákal. Chladicí voda bude čirá, bez zákalu, ve vápeno-uhličitanové rovnováze.

Patentově chráněné technologie úpravy chladicí vody vyráběné naší společností nepoužívají žádné chemikálie, jsou zcela bezobslužné a šetrné k životnímu prostředí.

Výsledkem instalace úpraven EuroClean je zvýšení účinnosti chlazení, prodloužení životnosti technologie, snížení nákladů na údržbu a zejména snížení provozních nákladů odstraněním chemikálií.

Kontinuální dezinfekce teplé vody

Dezinfekci rozvodů teplé vody zajistí dávkování oxidu chloričitého (ClO2, chlordioxid).
Oxid chloričitý je dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 293/2006 sb. a vyhlášky 409/2005 sb., paragraf 14, bod „i“, schválený způsob dezinfekce jak pitné, tak teplé vody.

Generátor připravuje 0,2% roztok chlordioxidu z kyseliny chlorovodíkové a z chloritanu sodného. Roztok je dávkován do studené vody na základě údajů z vodoměru, v koncentraci 0,2 až 0,6 mg/l.

Dávkování chlordioxidu v uvedené koncentraci bezpečně zajistí dezinfekci rozvodů, všude tam, kde teplá voda cirkuluje.

Při použití této technologie bude voda na pravidelně používaných výtocích teplé vody z hlediska mikrobiologie splňovat požadavky vyhlášky 293/2006 sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Galerie z místa instalace

Pavel Hofreiter

Váš odborník na vodu

+420 222 703 933

Pavel
Potřebujete upravit vodu?
Jsme tu pro Vás

Komentáře jsou uzavřeny.

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Starší příspěvky:
harvey
Technologie úpravy vody pro fontánu – Spa & Kur Hotel Harvey

Úprava podzemní a minerální vody v Lázeňském domě Harvey proběhla především z důvodu zvýšeného obsahu rozpuštěného železa a manganu ve vodě

Zavřít