EuroClean.cz / Články / Čištění odpadních vod v hotelech a penzionech
Odpadní voda hotely

Čištění odpadních vod v hotelech a penzionech

6.10.2020

Složení odpadních vod, které jsou produkovány v hotelech a penzionech, není příliš odlišné od běžné splaškové vody, která je produkována v domácnostech. Nejdůležitějšími parametry charakterizujícími odpadní vodu jsou nerozpuštěné látky (NL), organické znečištění (CHSK, BSK5), dusík (N) a fosfor (P).

U hotelů a penzionů je v produkci odpadních vod přítomna velká denní nerovnoměrnost. Zpravidla je produkce odpadních vod nejvyšší v ranních hodinách, kdy hosté vstávají, a nejvyšší večer, kdy se naopak do hotelu vrací na noc. Před den jsou hosté mimo a produkce odpadních vod může být velice nízká (toto může být částečně vyrovnáno, pokud je součástí zařízení i restaurace, která je v provozu celý den). Nerovnoměrnost produkce odpadních vod je patrná i mezi jednotlivými dny, protože množství hostů se neustále mění. Nelze opomenout ani rozdělení roku na hlavní a vedlejší turistickou sezónu.

Kvalita vypouštěné vody

Pokud je hotel/penzion napojen na městskou kanalizaci, nevyrovnanost produkce odpadních vod není takovým problémem, velké městské ČOV jsou na výkyvy uzpůsobené a provozovatelé hotelů/penzionů musí „pouze“ plnit kanalizační řád a nevypouštět do kanalizace nic, co do ní nepatří. Naopak pokud není v oblasti k dispozici kanalizace pro veřejnou potřebu, je nutné odpadní vody před vypouštěním do recipientu čistit.

Pro správný návrh čistírny odpadních vod je nutné znát její složení včetně nerovnoměrnosti produkce (nejen v průběhu dne, ale i v průběhu týdne i delších časových úseků). Pro vypouštění vody z čistíren odpadních vod jsou zákonem stanovené emisní standardy pro příslušné ukazatele znečištění. Vodoprávní úřad následně stanovuje emisní limity, které mohou být ještě přísnější než emisní standardy. Emisní limity jsou stanoveny buď jako koncentrace daného ukazatele v mg/l případně jako minimální účinnost odstranění v procentech. Podrobnosti je možné nalézt v Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Požadavky na čistírny odpadních vod

Po čistírně odpadních vod pro hotel/penzion je požadováno aby:

 • plnila dané emisní limity
 • byla pokud možno bezúdržbová
 • byla spolehlivá a bezporuchová
 • neobtěžovala zápachem své okolí
 • nepotřebovala pro svůj provoz příliš vysoké náklady (na chemikálie, energie apod.)

Obecný postup čištění odpadních vod

Vzhledem k povaze odpadních vod z hotelů a penzionů je vhodné použít jejich biologické čištění podobně jako na městských čistírnách odpadních vod, pouze v tomto případě systém probíhá v menším měřítku. Výhodné je čistírnu umístit pod úroveň terénu, protože tím jsou eliminovány teplotní výkyvy (je samozřejmě nutné myslet na to, aby čistírna v zimě nezamrzla).

Řešení ČOV pro hotely a penziony je zpravidla řešeno formou kontejnerové jednotky, která se skládá z několika částí. Vhodné je, když voda do ČOV natéká gravitačně, pak odpadá nutnost energie na čerpání vody a dochází tedy k úspoře provozních nákladů. Následně poté voda protéká gravitačně i samotnou čistírnou odpadních vod.

První částí čistírny je zpravidla usazovací nádrž s česlemi, kde dochází k separaci nerozpuštěných látek z vody. Tato nádrž slouží také jako nádrž akumulační k vyrovnání nerovnoměrnosti průtoku.

Poté následuje biologický stupeň, ve kterém dochází k odbourávání organických látek a také sloučenin dusíku (v závislosti na podmínkách kultivace biomasy). Biologické odstraňování fosforu se u malých ČOV příliš nevyužívá. Biomasa může být kultivována ve vznosu nebo jako přisedlá. Zde dochází k pravděpodobně nejvyšší energetické spotřebě celé čistírny – na dmychadla, která do nádrže vhání potřebný vzduch (a tím pádem samozřejmě kyslík).

Biologické čištění vody

Princip biologického čištění vody je založen na odstraňování organického znečištění pomocí mikroorganizmů, zejména bakterií. Těmto mikroorganizmům se říká aktivovaný kal.

Nakonec je potřeba separovat vyčištěnou vodu a aktivovaný kal. Pro tyto malé aplikace lze s výhodou využít systém MBR, tedy membránový biologický reaktor, kdy jsou do biologického čištění s biomasou ve vznosu umístěny membrány, které separují kal a vodu. Jeho výhodou je také to, že je možné reaktor provozovat při vyšších koncentracích aktivovaného kalu a tak dochází k úspoře místa.

Pokud je nutné z odpadní vody odstraňovat i fosfor (například z důvodu předcházení eutrofizace v recipientu) je často využíváno srážení pomocí dávkování síranu železitého. Je potřeba myslet na to, že určité množství fosforu musí ve vodě zůstat dostupné pro mikroorganismy.

Primární kal z usazovací nádrže a také přebytečný aktivovaný kal je třeba likvidovat. Výhodné může být jeho odsátí fekálním vozem a odvoz na nejbližší ČOV, protože provozovat vlastní kalové hospodářství se ekonomicky vyplatí až od určité velikosti ČOV.

Závěr

Čištění odpadních vod pro hotely a penziony není principiálně odlišné od čištění běžných splaškových vod z domácností. Na rozdíl od provozu městských ČOV je zde výraznější nerovnoměrnost průtoku, a to jak v průběhu dne, tak v průběhu roku. Při detailní znalosti složení odpadních vod a této nerovnoměrnosti je ale možné navrhnout spolehlivě fungující čistírnu odpadních vod, která splňuje veškeré limity dané vodoprávním úřadem.

Máte hotel či penzion? Napište nám pro nezávaznou konzultaci
Poslat dotaz

Autor: Ing. Pavla Bartlová

Přidat komentář

  Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

  (například rozbor vody)

  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533

  X

   (rozbor vody, pokud máte)

   Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

   X

    Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

    (rozbor vody)

    Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

    X

     Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

     Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

     X

      Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

      Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

      X

       Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

       Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

       X

        Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

        Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

        X

         Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

         Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

         X

          Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

          Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

          X

           Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

           Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

           X

            Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

            Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

            X

             Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

             Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

             X

              Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

              Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

              X

               Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

               Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

               X

                Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                X

                 Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                 Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                 X

                  Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                  X

                   Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                   Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                   X

                    Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                    Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                    X

                     Rychly kontakt

                     (napríklad rozbor vody)

                     Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

                     X

                      Szybki kontakt

                      Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

                      X

                       Quick contact

                       (for example. water analysis)

                       Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

                       X