11.12.2018

Ve farmaceutickém průmyslu hraje voda a její úprava významnou úlohu. Ve farmacii se řadí mezi hlavní komoditu výrobního procesu, kde má řadu využití. Voda před samotným použitím však musí vždy odpovídat stanoveným standardům a splňovat přesné požadavky na kvalitu, čehož lze docílit pouze její úpravou. Úprava vody má tak ve farmaceutickém průmyslu významné uplatnění. 

K čemu se voda ve farmacii používá?

Ve farmaceutickém průmyslu má voda všestranné použití. Často bývá součástí základu produktu a slouží pro různé výrobní procesy. Své uplatnění nachází při přepracování produktu, během chemické syntézy i finální produkce výrobku. Voda slouží pro výrobu léků, mastí, různých léčivých přípravků (orálních, nosních, ušních, kožních,…), oftalmologik, atd. V neposlední řadě pak voda ve farmacii slouží jako čisticí prostředek pro mytí a oplachování nádob a zařízení. Používaná kvalita vody je pak vždy odvislá na zamýšleném užití produktu.

Druhy farmaceutických vod

Ve farmaceutickém průmyslu se využívají různé typy vod. Pro jednotlivé výrobní operace je nutné používat vodu v předepsané kvalitě se stanoveným chemickým složením. Běžná voda je většinou nedostačující, jelikož obsahuje soli a další látky, které by vedly k poškození výrobního zařízení či kontaminaci konečného výrobku.

Pitná voda musí vždy odpovídat alespoň vyhlášce č. 252/2004 Sb., a dále pak musí používaná voda pro řadu procesů splňovat požadavky příslušného lékopisu.

Na základě příslušného českého lékopisu se rozlišují 3 druhy kvality vody:

  • Aqua purificata (voda čištěná) – určená pro přípravu a výrobu přípravků, u kterých není požadována sterilita a nulový obsah pyrogenních látek
  • Aqua pro iniectione (voda na injekci) – určená pro přípravu a výrobu léků a léčivých přípravků pro parenterální podávání 
  • Aqua valde purificata (voda vysoce čištěná) – určená pro přípravu a výrobu přípravků, u kterých je potřeba voda vysoké biologické kvality

Jednotlivé druhy těchto vod se připravují z pitné vody, která splňuje požadavky podle příslušných právních předpisů. Aqua pro iniectione a Aqua valde purificata se pak případně vyrábí i z Aqua purificata. Během výroby a skladování se monitoruje a kontroluje celkový počet živých aerobních mikroorganismů, měrná vodivost, celkový organický uhlík, obsah těžkých kovů apod.

Technologické procesy

Z hlediska úpravy vody se ve farmaceutickém průmyslu uplatňuje řada technologických procesů. Výběr vhodné technologie úpravy vždy závisí na kvalitě vstupní vody, provozních podmínkách a požadované kvalitě vody. Z těch nejznámějších a nejčastějších technologických procesů se jedná o filtraci, reverzní osmózu a dočišťovací technologie.

Filtrace

V předúpravě vody je využíván pískový filtr, který slouží k odstranění mechanických nečistot a odstranění rezavého zákalu pocházejícího z potrubí. Dalším hojně využívaným zařízením je pak filtr s aktivním uhlím, který slouží k dechloraci, odbarvení a odstranění zápachu a pachuti vody. Uhlíkový filtr odstraňuje také pesticidy, těžké kovy a jiné organické látky, čímž slouží k ochraně membrán reverzní osmózy.

Reverzní osmóza

Dalším významným procesem, který se uplatňuje ve farmacii, je reverzní osmóza. Reverzní osmóza je charakteristická svoji vysokou účinností až 99,8 % a slouží k odstranění téměř všech druhů znečištění. Reverzní osmóza slouží ve farmacii zejména ke snížení měrné elektrické vodivosti a tím k výrobě demineralizované vody.

Dočišťovací technologie

Po reverzní osmóze se dále často ještě využívají dočišťovací technologie. Jednou z dočišťovacích metod je použití demineralizačních filtrů. Jedná se o zařízení naplněné směsnou iontoměničovou pryskyřicí, která při průchodu vody zachytává veškeré zbytky minerálů, které neodstranila ani reverzní osmóza.

Demineralizační filtry sníží elektrickou vodivost na minimum, což vede k dokonale čisté vodě. V úpravě vody ve farmaceutickém průmyslu se dále uplatňují procesy jako změkčování vody, ultrafiltrace, destilace a další technologické procesy.

Reverzní osmóza
Reverzní osmóza EUROCLEAN 24000 MIN

Přidat komentář

Úprava vody pro průmysl i domácnosti

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít

Starší příspěvky:
Nejčastější chyby při výběru změkčovačů a dalších úpraven vody

Změkčení vody je po dezinfekci druhá nejběžnější technologie nabízená k úpravě vody ze soukromých zdrojů. Také je to v podstatě...

Zavřít