Laboratoř

Proč a jak se upravuje voda pro farmaceutický průmysl

11.12.2018

Ve farmaceutickém průmyslu hraje voda a její úprava významnou úlohu. Ve farmacii se řadí mezi hlavní komoditu výrobního procesu, kde má řadu využití. Voda před samotným použitím však musí vždy odpovídat stanoveným standardům a splňovat přesné požadavky na kvalitu, čehož lze docílit pouze její úpravou. Úprava vody má tak ve farmaceutickém průmyslu významné uplatnění. 

K čemu se voda ve farmacii používá?

Ve farmaceutickém průmyslu má voda všestranné použití. Často bývá součástí základu produktu a slouží pro různé výrobní procesy. Své uplatnění nachází při přepracování produktu, během chemické syntézy i finální produkce výrobku. Voda slouží pro výrobu léků, mastí, různých léčivých přípravků (orálních, nosních, ušních, kožních,…), oftalmologik, atd. V neposlední řadě pak voda ve farmacii slouží jako čisticí prostředek pro mytí a oplachování nádob a zařízení. Používaná kvalita vody je pak vždy odvislá na zamýšleném užití produktu.

Druhy farmaceutických vod

Ve farmaceutickém průmyslu se využívají různé typy vod. Pro jednotlivé výrobní operace je nutné používat vodu v předepsané kvalitě se stanoveným chemickým složením. Běžná voda je většinou nedostačující, jelikož obsahuje soli a další látky, které by vedly k poškození výrobního zařízení či kontaminaci konečného výrobku.

Pitná voda musí vždy odpovídat alespoň vyhlášce č. 252/2004 Sb., a dále pak musí používaná voda pro řadu procesů splňovat požadavky příslušného lékopisu.

Na základě příslušného českého lékopisu se rozlišují 3 druhy kvality vody:

  • Aqua purificata (voda čištěná) – určená pro přípravu a výrobu přípravků, u kterých není požadována sterilita a nulový obsah pyrogenních látek
  • Aqua pro iniectione (voda na injekci) – určená pro přípravu a výrobu léků a léčivých přípravků pro parenterální podávání 
  • Aqua valde purificata (voda vysoce čištěná) – určená pro přípravu a výrobu přípravků, u kterých je potřeba voda vysoké biologické kvality

Jednotlivé druhy těchto vod se připravují z pitné vody, která splňuje požadavky podle příslušných právních předpisů. Aqua pro iniectione a Aqua valde purificata se pak případně vyrábí i z Aqua purificata. Během výroby a skladování se monitoruje a kontroluje celkový počet živých aerobních mikroorganismů, měrná vodivost, celkový organický uhlík, obsah těžkých kovů apod.

Technologické procesy

Z hlediska úpravy vody se ve farmaceutickém průmyslu uplatňuje řada technologických procesů. Výběr vhodné technologie úpravy vždy závisí na kvalitě vstupní vody, provozních podmínkách a požadované kvalitě vody. Z těch nejznámějších a nejčastějších technologických procesů se jedná o filtraci, reverzní osmózu a dočišťovací technologie.

Filtrace

V předúpravě vody je využíván pískový filtr, který slouží k odstranění mechanických nečistot a odstranění rezavého zákalu pocházejícího z potrubí. Dalším hojně využívaným zařízením je pak filtr s aktivním uhlím, který slouží k dechloraci, odbarvení a odstranění zápachu a pachuti vody. Uhlíkový filtr odstraňuje také pesticidy, těžké kovy a jiné organické látky, čímž slouží k ochraně membrán reverzní osmózy.

Reverzní osmóza

Dalším významným procesem, který se uplatňuje ve farmacii, je reverzní osmóza. Reverzní osmóza je charakteristická svoji vysokou účinností až 99,8 % a slouží k odstranění téměř všech druhů znečištění. Reverzní osmóza slouží ve farmacii zejména ke snížení měrné elektrické vodivosti a tím k výrobě demineralizované vody.

Dočišťovací technologie

Po reverzní osmóze se dále často ještě využívají dočišťovací technologie. Jednou z dočišťovacích metod je použití demineralizačních filtrů. Jedná se o zařízení naplněné směsnou iontoměničovou pryskyřicí, která při průchodu vody zachytává veškeré zbytky minerálů, které neodstranila ani reverzní osmóza.

Demineralizační filtry sníží elektrickou vodivost na minimum, což vede k dokonale čisté vodě. V úpravě vody ve farmaceutickém průmyslu se dále uplatňují procesy jako změkčování vody, ultrafiltrace, destilace a další technologické procesy.

Reverzní osmóza
Reverzní osmóza EUROCLEAN 24000 MIN

Přidat komentář

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Kam dále:
Nejčastější chyby při výběru změkčovačů a dalších úpraven vody

Změkčení vody je po dezinfekci druhá nejběžnější technologie nabízená k úpravě vody ze soukromých zdrojů. Také je to v podstatě...

Zavřít