Koloběh vody na zemi

Koloběh vody na zemi a proč je voda tvrdá

18.6.2013

Téměř 3/4 povrchu zemského tvoří vody. Z toho 97% voda v mořích a oceánech, přibližně 3% tvoří sladká voda, 2% jsou v ledovcích a poslední 1% v jezerech a řekách. Voda je v neustálém pohybu. Odpařuje do ovzduší, pokračuje do vyšších vrstev atmosféry, kde se ochlazuje, kondenzuje a nakonec vytvoří mračna.

Mraky se díky proudům v atmosféře mohou šířit i velmi daleko od místa, kde vznikly. Voda vypařená s povrchu zemského se ve stejném množství vrací zpět na povrch v podobě srážek. Může se jednat o déšť, kroupy, sníh, rosu a další. Tato srážková voda se sloučí s povrchovou vodou v řekách či jiných vodních tocích, které pak odtékají do oceánů. Část srážek se opět odpařuje a koloběh vody tímto pokračuje dál.

Druhy koloběhů vody

Koloběh vody můžeme rozdělit na dva druhy. Výše popsaný lze označit jako velký koloběh vody a koloběh vody, který se odehrává pouze nad hladinou oceánů a moří má označení jako malý koloběh vody.

Koloběh vody na zemi

Koloběh vody na zemi

Jak vzniká tvrdá voda

Voda, která spadne především ve vyšších horských lokacích, se postupně vsakuje do půdy či hornin, které jsou pro vodu propustné. Tato voda stéká až do nižších vrstev do podzemních vod či podzemních jezer po již nerozpustném podloží.

Následně buď vyvěrá na povrchu nebo se shromažduje v jezerech a jiných vodních plochách.

Během této dlouhé cesty rozpustí mnoho hornin a vezme sebou mnoho minerálních látek.

Nejčastěji se jedná o vápník, hořčík, sodík, chlór a draslík.

Konkrétní nejčastější prvky ve vodě

 • hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2
 • hydrogenuhličitan hořečnatý Mg(HCO3)2
 • síran vápenatý CaSO4
 • síran hořečnatý MgSO4

Tvrdá je tedy voda s vysokým obsahem solí vápníku a hořčíku.

Tyto prvky jsou v běžných koncentracích nezávadné. I tak nám ale jejich usazeniny známe jako vodní kámen komplikují život a způsobují materiální škody. Vodní kámen zanáší spotřebiče i potrubí.

Tvrdost vody je tedy hodnota, která vyjadřuje množství minerálních solí, které jsou ve vodě rozpuštěny.

Do boje s tvrdou vodou

Pokud je ve vaší lokalitě voda až příliš tvrdá, existují metody, jak vodu změkčit. Nejpoužívanější metoda změkčení vody je tzv. iontová výměna. Při tomto procesu prochází voda speciální pryskyřicí, která má tu schopnost, že odebere tvrdé vody ionty hořčíku a vápníku a místo ni ji vrátí ionty sodíku. Voda je pak změkčená a sodík je pro člověka neškodný.

iontová výměna

Princip iontové výměny

Dále se ke změkčení vody používá například metoda reversní osmózy, kdy je voda pod tlakem protlačována skry osmotickou membránu a je „násilím“ zbavena minerálů. Tato metoda se častěji používá v průmyslu.

 

Pavel Hofreiter

Váš odborník na vodu

+420 222 703 933

Pavel
Potřebujete upravit vodu?
Jsem tu pro Vás!

3 komentáře

 1. Michal říká:

  Pěkný článek. Ještě bych rád víc informací o druzích koloběhů vody.

 2. Eurcln říká:

  – Velký vodní oběh – výměna nastává mezi oceánem a pevninou
  – Malý vodní oběh – výměna probíhá nad oceánem, či jenom nad pevninou

  Co by vás dál zajímalo? 🙂

 3. Karel říká:

  Krásně napsané.

Přidat komentář

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Kam dále:
Úprava vody pro technické účely – Kavalierglass, a.s.

První fáze úpravy vody ze Sázavy. Sítové filtry s automatickým proplachem a pískové fitry.

Zavřít