Tvrdá voda a vodní kámen

Vodní kámen

Limity pro pitnou vodu: vápník – minimálně 30 mg/l, hořčík – minimálně 10 mg/l

Jak se projevuje
  • Tvorba vodního kamene ve varné konvici, pračce, bojleru, kotli (kotelní kámen), v topení a potrubích
  • Bílé skvrny na sklenicích, kovových prvcích sanity
  • Vysušená kůže po sprchování/koupeli
Jaká jsou rizika
  • Snížení účinnosti až úplné ucpání tepelných výměníků a jiných zařízení (reverzní osmózy, trysky)
  • Zvýšená spotřeba pracích prostředků

Jak problém tvrdé vody řešíme

  • Využíváme princip iontové výměny

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Zvýšená tvrdost je nejčastěji problémem podzemní vody. Legislativní limit je však pouze pro její minimální hodnotu. Doporučený limit (2,0 až 3,5 mmol/l) je stanoven jen s ohledem na nutriční význam a jiné využití nebere v potaz. Proto je naprosto běžné, že se veřejným vodovodem distribuuje voda s vysokou tvrdostí. 40% obyvatel ČR je zásobováno vodou s tvrdostí 2 mmol/l a vyšší, což už je hodnota způsobující problémy (voda s tvrdostí 1,25 až 2,50 mmol/l je označována jako středně tvrdá).

V domácnostech při běžné spotřebě dochází kvůli tvrdé vodě jen k drobným problémům, jako jsou úsady ve varné konvici a skvrnky na sklenicích a chromovaných částech umyvadel a van. Tvrdá voda však dokáže velmi rychle zničit pračku (tím že vodní kámen obalí topné těleso a pračka se zadře) nebo bojler (tím, že jej nánosy vodního kamene ucpou). Vodní kámen však postupně zanáší i běžné potrubí a snižuje tak průtok vody.

Vodní kámen spirála

V průmyslu pak dochází k mnoha komplikacím. Čerpadla, tepelné výměníky, kotle, filtrační systémy, to vše se vodní kamenem zanáší, klesá účinnost a může dojít až ke zničení. Následné odstranění vodního kamene je obtížné, může při něm dojít k poškození zařízení, nebo je z principu neproveditelné.

Proto se nejčastěji přistupuje ke změkčení vody iontovou výměnou. Tvrdost vody se sníží hned na vstupu do objektu a veškeré výše zmíněné problémy se tím eliminují. U pitné vody se voda změkčuje jen částečně, aby zůstala zachována její nutriční hodnota, u vody průmyslové se často změkčuje kompletně (na téměř nulovou tvrdost).

Naše produkty řešící tento problém

Ke stažení: Tvrdá voda (PDF)

Úprava vody pro průmysl i domácnosti