Laboratoř

Voda pro laboratoře a průmysl vyžaduje speciální úpravy

10.5.2019

Bez vody, či některé její specificky upravené formy, se neobejde žádné pracoviště, ať už výrobní, průmyslové či výzkumné. Voda je však entita, jež má schopnost do sebe absorbovat obrovské množství substancí nejrůznější povahy.

Těchto látek je často potřeba se zbavit, protože není voda jako voda. Ultračistá voda, oproštěná od veškerých nežádoucích příměsí, je potřebná všude tam, kde výsledek vyšetření nebo kvalitu produktu může ohrozit doslova jediná závadná kapka.

Několik příkladů, kde je nezbytná speciálně upravená voda:

  • Lékařství – hematologické, biochemické a ostatní diagnostické laboratoře.
  • Výroba léků a dalších farmaceutických přípravků.
  • Průmyslové a domácí spotřebiče.
  • Separace jednotlivých složek sloučenin – chromatografická analýza. Tato metoda není jen abstraktním vědeckým pojmem, ale velice užitečným nástrojem. Dokáže stanovit přesný obsah látek třeba ve vínu či pivu, a tím prokázat, zda spotřebitel není šizený nebo jestli se ve výrobku nenacházejí toxické látky.
  • Analytické metody – polarografie.
  • Pokročilé měřící techniky z oblasti fyziky a chemie.
  • Biologie – proteomické analýzy, sekvenování, příprava médií pro růst tkáňových kultur.
  • Kriminalistika – například identifikace reziduí jedů.

Parametry vody pro specializovaná pracoviště:

Nejdůležitějšími indikátory, podle nichž se rozhoduje o využití konkrétně upravené vody, jsou obsah iontů, organických látek a vodivost.

K přípravě vody pro vybrané účely laboratoře využíváme metodu reverzní osmózy a filtrace, úpravu pomocí iontoměničů (selektivní vodu změkčí nebo odstraní specifické minerály) a proces elektrodeionizace při přípravě deionizované vody pro nejnáročnější využití.


Reverzní osmóza EuroClean

Voda a její druhy používané v laboratořích a průmyslu:

Běžná voda z veřejné vodovodní sítě

Slouží například pro praní pracovních oděvů výzkumných pracovníků zaměstnaných zpravidla jen v 1. nebo maximálně 2. rizikové třídě. Je to ta samá voda, kterou se splachuje WC nebo si jí zaměstnanci myjí ruce (i když třeba dále používají dezinfekci). Rovněž může sloužit k předběžné očistě silně znečištěných nádob a přístrojů, ale i jako náplň do autoklávů.

Destilovaná voda

Běžná voda je převedená na vodní páru pomocí destilační aparatury (jednou nebo vícekrát). Tak dojde k odstranění veškerých minerálních látek. Používá se například k ředění acetonu nebo ethanolu v histologii a chemii, ale také v domácnosti – do žehliček nebo chladičů automobilů. Její výhodou je, že netvoří vodní kámen a v roztocích nežádoucí usazeniny.

 

 

Zajímavostí je, že byla vynalezena už ve starém Řecku (o destilaci se ve svých spisech zmiňuje Aristoteles). Ale čemu se divit – destilace byla také oblíbenou metodou, jak z rostlin separovat jedy a třeba příběhů ze starověkého Říma je na toto téma nespočet.

V laboratořích nachází „destilka“ své místo zejména v závěrečné očistě běžného pracovního skla (pipet, kádinek, odměrných válců), používá se do některých typů autoklávů a do vodních lázní.

Demineralizovaná voda

Reverzní osmózou (odstraní se hlavně mangan, železo, těžké kovy a viry) lze eliminovat množství minerálů a dalších částic ve vodě až o 98 %. Současně se sníží také její měrná elektrická vodivost.

Demineralizovaná voda (nazývaná také „demi“) má podobný význam a využití jako destilovaná – slouží k prevenci usazování vodního kamene, ale také se vyznačuje absencí iontů, které by mohly ovlivnit výsledek vyšetření. Používá se v laboratořích, strojírenském průmyslu, a dokonce i v elektrárnách jako chladivo při procesech jaderného štěpení (1).

Deionizovaná voda

Příprava deionizované vody se poněkud liší od vody připravované pomocí reverzní osmózy, přestože ta tvoří první krok při její úpravě. Podstatou procesu výroby deionizované vody je iontová výměna. Kladně nabité ionty jsou pomocí filtrů zaměňovány za vodíkové ionty H+ a záporně nabité za hydroxylové ionty OH. Jako filtrační médium slouží speciální polymer.

Iontová výměna
Princip iontové výměny

Deionizovaná voda se používá se pro závěrečné mytí sofistikovaných, drahých a opakovaně používaných pomůcek (například nožů pro elektronovou mikroskopii).

Je nezbytná také pro přípravu ústojných roztoků – pufrů, majících za cíl udržení optimálního pH. Bývá proto základem pro přípravu živných půd, na kterých rostou hůře kultivovatelné baktérie. Jinak má široké využití – ve fotografických technikách nebo polovodičovém průmyslu.

Ultračistá voda pro molekulární biologii

Tato voda zpravidla prochází dvojitým procesem reverzní osmózy a jsou z ní odstraněny veškeré organické látky. Stěžejní je absence enzymů nukleáz (enzymy štěpící DNA). Své využití nachází v hmotnostní spektrofotometrii, přípravě speciálních pufrů, klonování a množení úseků deoxyribonukleových kyselin.

  1. https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/ete/technologie-a-zabezpeceni/4.html
Pavel Hofreiter

Váš odborník na vodu

+420 222 703 933

Pavel
Potřebujete upravit vodu?
Jsem tu pro Vás!

Přidat komentář

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Kam dále:
Přítomnost virů v pitné vodě – nepříliš častá, přesto riziková záležitost

V našich podmínkách způsobují fekální znečištění pitné vody a následná onemocnění koliformní baktérie. Gastroenteritidy, jejichž původci jsou viry, se vyskytují...

Zavřít