23.5.2014

Úprava podzemní a minerální vody v Lázeňském domě Harvey proběhla především z důvodu zvýšeného obsahu rozpuštěného železa a manganu ve vodě, což je v místním kraji poměrně běžný problém.

Popis původního stavu

Ve zdejší podzemní vodě jsou zvýšené obsahy rozpuštěného železa a manganu a již při styku této vody se vzduchem docházelo k oxidaci, tzn. vyloučení trojmocné formy železa, která způsobuje kromě vizuálních závad barvení van a obkladů i problémy na rozvodech apod.. Voda měla charakteristický „železitý zápach“.

Navrhnuté řešení

Návrh obsahoval kompletní řešení úpravy čerpané podzemní, částečně i minerální vody. Přebytečná neupravovaná voda bude odvedena do odpadu přímo z jímky. Upravená studená voda bude sloužit k odběrným místům pro vany, wc a průtočnou ledovou ochlazovací vodu do bazénku za saunou a kašnu.

Návrh technologie zařízení vycházel z fyzikálně – chemického rozboru vody. Pro odstranění obsahů železa a manganu bylo použito kontinuální dávkování oxidantu chlornanu sodného. To slouží zároveň jako dezinfekce pro případnou kontaminaci vody bakteriemi. Takto předupravená voda je vedena rozstřikem do nádrže.

Dále je kontinuálně přečerpávána rozvodem, vedeném by-passem přes elektrolytickou úpravnu.

Takto dodaná technologie úpravy vody je optimální a účinná, pro obsluhu nenáročná. Obsluhou je prováděna pouze nezbytná pochůzková kontrola zařízení a doplňován chlornan sodný.

Při zařazení této technologie je zajištěna stálá kvalita vody.

Uvažovaná návratnost této technologie upravené vody by při současných cenách a reálném odběru cca 10m3 za den měla být 2 roky.

Vstupní parametry

 • Kompletní rozbor vody
 • Čerpané množství vody k úpravě … 1,8 m3 / hod.
 • Špičkový odběr upravené vody z nádrže … 7,2 m3 / hod.

Návrh na úpravu vody pro přípravu TUV

Čerpadlo z jímky podzemní minerální vody

Kalová čerpadla – 2 kusy

Jedno čerpadlo čerpá vodu do nádrže. Druhé slouží k odčerpávání přebytečné neupravované vody z jímky do odpadu

Dávkovácí zařízení chlornanu sodného vč. impulsního vodoměru

Sestava obsahuje:

 • 1x Čerpadlo IWAKI EWN – B11VCER
 • 1x Zpětný tlakový ventil
 • 1x Dávkovací nádrž 60 lit.
 • 1x Hladinový spínač
 • 1x Sací koš se zátěží
 • 1x Ventilová sada
 • 1x Konektor
 • 1x Impulsní vodoměr 1

Zařízení zajišťuje kontinuální dávkování chlornanu sodného ze 60ti litrové nádrže pro množství 1,8 m3/hod. Zařízení je bezobslužné, obsluha pouze doplňuje náplň.

Plastová zásobní nádrž

Plastová nádrž

 • Samostatně stojící 2x3x1,5m
 • Objem 9 m3
 • Skrápěcí trysky dopouštěcí i upravované vody zpět vracené z okruhu
 • Otevíratelný poklop
 • Hladinové snímače pro ovládání dopouštěcího a přepadového čerpadla
 • Vstup doplňovací vody skrápění
 • Vstup upravované vody 2“ (DN50)
 • Výstup upravované vody skrápění
 • Výstup z nádrže do ATS 1 ¼“

Elektrolytická úpravna KEUV TV 01

Úpravna vody typ KEUV – TV 01Úpravna vody EuroClean KEUV

 • tlak max. 1 MPa
 • teplota max. 60 oC
 • průměr 400 mm
 • potrubní připojení DN50 (2“)
 • elektrické připojení 230 V/50 Hz, spotřeba max. 80W
 • odpad prací vody do kanalizace DN50 (2“)
 • maximální průtok 6 m3/h

Oběžné čerpadlomxh404

 • MXH 404
 • Tlak 2,6 bar
 • Průtok 6 m3/hod.
 • 400V, 0,74 kW, 3 fáze

Fotogalerie z místa instalace

Invalid Displayed Gallery

Zdeněk Kočí

Obchodní zástupce

Zdeněk Kočí
Potřebujete upravit vodu?
Jsme tu pro Vás

Komentáře jsou uzavřeny.

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Starší příspěvky:
petainer
Úprava vody pro chladicí okruhy – Petainer Czech Holdings s.r.o.

Původní řešení dostatečně nezabraňovalo tvorbě úsad chladícího okruhu a nebyla řešena celková tvrdost doplňkové vody. Na chladících věžích byly patrné  velké...

Zavřít