Bakterie ve vodě

Vodní prostředí patří mezi přirozená místa výskytu mikroorganismů, z nichž bakterie patří mezi nejpočetnější skupinu. Výskyt bakterií ve vodě je častý problém zejména u studní nacházející se blízko polí, hnojišť, či neuzavřených septiků. Bakterie však můžeme najít i v již upravené pitné vodě. Nejčastěji najdeme ve vodě koliformní bakterie a bakterie druhu Legionella.

Úprava vody pro průmysl i domácnosti