Dezinfekce infekčních vod: Infekční vody, nejčastější mikroorganismy a metody dezinfekce | EuroClean.cz
EuroClean.cz / Články / Dezinfekce infekčních vod: Infekční vody, nejčastější mikroorganismy a metody dezinfekce

Dezinfekce infekčních vod: Infekční vody, nejčastější mikroorganismy a metody dezinfekce

19.7.2021
4 minuty čtení

Od dob středověku, kdy voda byla často tak kontaminovaná, že se v ní lidé báli i koupat, jsme ušli obrovský kus cesty a rozsáhlé epidemie tyfu a cholery, které postihovaly celá města, jsou v evropském prostředí naštěstí už minulostí. Mikroorganismy tu jsou však stále s námi a dezinfekce infekčních vod je tak i dnes téma více než aktuální.

Co jsou infekční vody?

Infekční vody jsou definovány v normě ČSN 75 6406 definovány jako: takové odpadní vody, které obsahují choroboplodné zárodky takového druhu a v takovém množství, že vyžadují zvláštní opatření před vypuštěním do stokové sítě.

Hlavním zdrojem infekčních vod jsou zejména zdravotnická zařízení. Ta jsou ve zmíněné normě ČSN 756406 rozdělena do dvou kategorií, zdravotnická zařízení I. a II. kategorie. Zdravotnická zařízení I. kategorie jsou určena speciálně pro léčbu a izolaci pacientů trpících infekčními onemocněními (tedy typicky izolovaná infekční oddělení nemocnic) a pro další manipulaci s infekčním materiálem. Zdravotnická zařízení II. druhu zahrnují zejména neinfekční lůžková oddělení, polikliniky, soukromé lékařské ordinace, ale například i zdravotnické laboratoře.

Rozdíl mezi I. a II. kategorií je zásadní: zatímco zdravotnická zařízení I. kategorie mají povinnost vodu vyčistit a dezinfikovat, tak aby její jakost odpovídala kanalizačnímu řádu nebo byla v souladu s orgánem vodohospodářské služby, vody ze zdravotnických zařízení II. druhu mohou být vypouštěny do veřejné kanalizační sítě bez jakéhokoli čištění, neboť se v nich předpokládá minimální výskyt choroboplodných zárodků.

Choroboplodné zárodky v infekčních vodách

Uvádí se, že během posledních tří dekád bylo identifikováno přes 40 nových choroboplodných organismů. Mezi nejznámější patří bakterie rodu Legionella, způsobující tzv. legionářskou nemoc, nebo prvok cyclospora způsobující tzv. průjem cestovatelů. Rozsáhlé epidemie tyfu a cholery, kterým už jsme v evropském prostředí odvykli, jsou též způsobeny pitím vody kontaminované bakteriemi.

Mezi nejvýznamnější organismy vyskytující se v infekčních vodách patří zejména:

 • Patogenní kmeny bakterie Escherichia coli
 • Bakterie Escherichia coli tvoří důležitou součást střevní mikroflóry lidí a zvířat. Její patogenní kmeny ale mohou způsobit vážné krvácivé průjmy a selhání ledvin. Využívá se též jako indikátor fekálního znečištění vod.

 • Vibrio Cholerae
 • Jak už název napovídá, tato bakterie způsobuje choleru. Jedná se o onemocnění projevující se těžkými vodnatými a krvavými průjmy, které končí až smrtí. Epidemie cholery bývaly v minulost časté i v evropských velkoměstech, s londýnskou epidemií cholery v roce 1854 jsou spojeny počátky využívání chloru k dezinfekci vody.

 • Salmonella Entericia Typhi
 • Tato bakterie nezpůsobuje salmonelu, ale břišní tyfus, život ohrožující průjmové a horečnaté onemocnění, které vede ke smrti v důsledku dehydratace nebo perforace střeva. V minulosti bývalo velmi častou příčinou epidemií v průmyslově rozvinutých zemích.

 • Cryptosporodium
 • Tento prvok způsobuje rozsáhlé epidemie zejména ve Velké Británii a USA. Vyvolává průjmové onemocnění. Tento mikroorganismus se dá z vody odstranit pouze dokonalou filtrací, chlorace a další metody chemické dezinfekce jsou zcela neúčinné.

 • Giardia intestinalis
 • Tento prvok způsobuje onemocnění podobného charakteru jako výše popsané Cryptosporodium. Prvoku se někdy říká též Lamlie. Onemocnění, které vyvolává tento prvok je průjmového charakteru a též poškozuje játra.

 • Bakterie rodu Legionella
 • V současnosti asi nejznámější patogen vyskytující se ve vodách. Vyvolává tzv. legionářskou nemoc, mírnější forma onemocnění se též nazývá Pontiacká horečka. Na rozdíl od ostatních zmíněných bakterií není v případě Legionell problémem orální požití, ale vdechnutí. Mezi rizikové činnosti proto patří například sprchování, protože při něm vzniká velké množství aerosolu.

  Legionella

  Bakterie rodu Legionella

 • Noroviry

Noroviry jsou jedny z nejnovějších přírůstků do rodiny patogenů obsažených v infekčních vodách. Jsou velmi odolné dezinfekčním přípravkům a vyvolávají těžké průjmy.

Bakterie a viry, pro které voda není hlavní cestou přenosu

Bakterie a viry z této skupiny jsou většinou přenášeny fekálně-orální cestou nebo přímým kontaktem s nakaženým. Nicméně, jsou doloženy i případy přenosu přes pitnou vodu.

 • Salmonella typhimurium a další příbuzné druhy
 • Pokud přijde řeč na salmonelózu, tu způsobuje právě tato bakterie. Jedná se akutní průjmové onemocnění. Pitná voda v tomto případě sice není hlavní cestou přenosu, ale na druhou stranu se jedná o jedinou skupinu bakterií, pro kterou jsou v kanalizačních řádech některých obcí upraveny limity pro vypouštění do stokové sítě.

 • Shigella Dysenteriare, Shigella Flexneri a Shigella Sonnei
 • Tyto bakterie jsou původci bacilární úplavice. Hlavní cestou přenosu tohoto průjmového a horečnatého onemocnění je osobní kontakt, ale jsou známy i případy přenosu přes pitnou vodu.

 • Rotaviry
 • Tyto bakterie způsobují horečnaté průjmy zejména u kojenců a malých dětí. Ve vyspělých zemích se řadí mezi hlavní příčiny těchto problémů u dětí. Přenáší se zejména fekálně-orální cestou, ale jsou zaznamenány i případy přenosu pitnou vodou.

 • Viry způsobující infekční žloutenku typu, A, E a F

Ač se žloutence často přezdívá nemoc špinavých rukou a šíří se zejména orálně-fekální cestou, tyto viry jsou též přítomné v infekčních vodách.

Možnosti dezinfekce infekčních vod

1. Chlor a jeho sloučeniny

Chlor a jeho sloučeniny jsou jedny z nejstarších a dodnes také nejpoužívanějších látek využívaných k dezinfekci vody. K dezinfekci lze použít zejména samotný chlor, ale též chlornan sodný či chlordioxid (správně oxid chloričitý ClO2). Poslední jmenovaná látka se pro účely dezinfekce vody její jako nejvhodnější. Mezi hlavní výhody chlordioxidu patří zejména dobrá rozpustnost ve vodě, jeho účinek též nezávisí na pH vody a je navíc schopný odstranit i nežádoucí zbarvení či zápach vody. Je schopný odstranit jak bakterie, tak i viry či spory. Mechanismus jeho působení spočívá v tom, že denaturuje důležité mikrobiální proteiny a enzymy. Ty pak nemohou správně fungovat a mikroorganismus hyne.

Instalované generátory chlordioxidu chránící rozvody vody proti bakteriím včetně legionell žijících v biofilmu

2. Ozon

Ozon je sice vysoce účinný, co se týče dezinfekčních účinků, ale pořizovací náklady na generátory ozonu jsou poměrně vysoké. Ozonu se někdy říká též starším názvem trikyslík. Skutečně se nejedná o nic jiného než o tříatomovou molekulu kyslíku. Tato molekula je nestabilní, ve vodě se rozpadá a vzniklý atomární kyslík díky svému vysokému oxidačnímu účinku velmi rychle hubí bakterie ve vodě.

3. UV záření

Dezinfekce vody UV zářením patří k nejstarším technikám dezinfekce vody (byla poprvé vyzkoušena v Marseille v roce 1910, používá se tedy již více než 100 let). Co se týče principu UV dezinfekce, ten spočívá v poškození genetické informace buňky tak, že není schopná se dále rozmnožovat. Tento způsob dezinfekce se ukázal být účinný i proti parazitickým prvokům zejména rodu Giardia a Crypstosporodium. Tito prvoci byli příčinou nejrozsáhlejších novodobých epidemií vyvolaných požíváním pitné vody ve vyspělých zemích (zejména epidemie v Milwauekee v USA, kdy se v roce 1993 nakazilo průjmovým onemocněním vyvolaným Cryptosporodiem prokazatelně kolem 400 000 lidí).

UV lampa používaná na dezinfekci vody

UV lampy používaná na dezinfekci vody

Nebezpečí těchto prvoků spočívá zejména v tom, že je jejich trvalá vývojová stádia (oocysty v případě kryptosporodií a cysty v případě giardií) jsou odolná běžně používaným dávkám chloru, a dokonce i chlordioxidu, ve vodě mohou navíc přežít i několik měsíců. K vyvolání nemoci stačí mimořádně nízké dávky: uvádí se 1 až 10 oocyst kryptosporodií, cyst giardií stačí dokonce méně než 10.

Další možnosti dezinfekce

Kromě výše zmíněných možností dezinfekce je též možno provádět dezinfekci tepelně. Princip je jednoduchý, spočívá v tom, že se voda zahřeje na určitou předepsanou teplotu (ta záleží na druhu mikroorganismu, který má být zničen) a 20 minut se na této teplotě ponechá. V současnosti už se ale tato metoda příliš nevyužívá.

Závěr

Může se nám sice zdát, že epidemie nemocí způsobených pitím kontaminované vody jsou dnes již minulostí, ale opak je pravdou. V současnosti se jako nejproblematičtější jeví epidemie způsobené prvoky, neboť tyto mikroorganismy se z vody obtížně odstraňují a jsou odolné vůči běžně používaným dávkám chloru či oxidu chloričitého. V České republice byla pravděpodobně největší epidemií způsobenou pitím kontaminované vody epidemie průjmových a zažívacích potíží, která v roce 2015 zasáhla Prahu 6. ( Voda v pražských Dejvicích stále není pitná >> )

Jedná se zkrátka o více než aktuální problém, a zvláště v dnešní době je třeba dezinfekci infekčních vod věnovat patřičnou pozornost.

Ing. Lucie Janoušová

Projektový manažer

+420 224 811 900

Ing. Lucie Janoušová
Potřebujete nezávaznou konzultaci? Napište mi!
Poslat dotaz

 

Přidat komentář

  Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

  (například rozbor vody)

  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533

  X

   Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

   (rozbor vody)

   Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

   X

    Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

    Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

    X

     Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

     Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

     X

      Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

      Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

      X

       Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

       Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

       X

        Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

        Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

        X

         Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

         Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

         X

          Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

          Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

          X

           Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

           Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

           X

            Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

            Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

            X

             Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

             Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

             X

              Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

              Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

              X

               Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

               Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

               X

                Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                X

                 Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                 Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                 X

                  Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                  X

                   Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                   Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                   X

                    Rychly kontakt

                    (napríklad rozbor vody)

                    Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

                    X

                     Szybki kontakt

                     Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

                     X

                      Quick contact

                      (for example. water analysis)

                      Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

                      X